Informatiebijeenkomst digitaliseren van binnenhavens: kleine moeite, groot effect

Digitalisering biedt grote kansen voor binnenhavens. Door digitalisering kunnen binnenhavenbeheerders eigen processen efficiënter inrichten, de gebruikers van havens optimaal bedienen en op een andere manier grip krijgen op maatschappelijke doelen zoals verduurzaming.

Meer informatie en aanmelden

Digitalisering van binnenhavens staat niet op zichzelf, binnenhavens vormen een essentieel onderdeel van de logistieke keten. Om binnenhavens als logistieke knooppunten optimaal te kunnen benutten is het van groot belang om deel uit te maken van een slimme en toekomstbestendige vervoers- en data infrastructuur. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt onder leiding van Lijdia Pater (secretaris van de NVB) door middel van een rondetafelgesprek ingezoomd op dit brede onderwerp, kaders gezet en worden concrete handvatten gegeven waarmee binnenhavenbeheerders kunnen (door)ontwikkelen en aanhaken, ieder op eigen niveau. Digitaliseren kun je leren!

Programma

13.00 – 13.30 uur               Inloop met koffie/thee en lekkers
13.30 – 16.00 uur               Start programma – Rondetafelgesprek onder leiding van ’tafeldame’ Lijdia Pater – de Groot, secretaris NVB


1. Welkom en introductie op het thema Digitalisering en binnenhavens
Door Eric Janse de Jonge, voorzitter NVB
2. Infrastructuur voor data delen in de logistieke keten
Door Sjoerd Boot, Projectmanager Basis Data Infrastructuur at Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
3. Logistieke kansen creëren en benutten
Door Johan Kerver, MT-lid Evofenedex, expertise Supply Chain Management, Transportation, Digitalization and Safety
4. Binnenvaart en binnenhavens: onlosmakelijk aan elkaar verbonden
Door Marleen Buitendijkbeleidsadviseur Koninklijke Binnenvaart Nederland
5. Digitaal faciliteren van vaarweggebruikers
Door Martijn van Hengstum, programmamanager Scheepvaartverkeermanagement Rijkswaterstaat
6. Digitaliseren van binnenhavens: kleine moeite, groot effect
Door Marieke Vavier, projectleider NVB voor uitvoering van strategisch geagendeerd thema ‘Digitalisering’.
Door Janneke Gramberg, projectleider NVB voor uitvoering van strategisch geagendeerd thema ‘Digitalisering’.

16.00 – 17.00 uur               Napraten en netwerken bij de borrel
17.00 uur                            Einde programma

Algemene Ledenvergadering
Aansluitend aan deze bijeenkomst zal de Algemene Ledenvergadering van de NVB plaatsvinden. Na de ALV worden de leden van de NVB een diner aangeboden.

Algemene informatie
Wanneer: Woensdag 5 oktober 2022 – 13.00 tot 17.00 uur
Waar: Hotel Asteria te Venray

footer anchor