Een slim schip dat via het Máximakanaal van Veghel naar Rotterdam moet varen, dat is de uitdaging waar scheepvaartlogistiekbedrijf Van Berkel Logistics de komende tijd voor staat. 'Zo spelen we in op de ontwikkelingen en behoeften van de markt.'

Slimmer, veiliger en duurzamer transport over het Máximakanaal

‘Een schip ontwerpen en bouwen met een maximale vervoersprestatie, dat zuinig vaart dankzij duurzame brandstof (hybride), dat een minimale bemanning nodig heeft dankzij slimme ICT-toepassingen en ook nog eens voldoet aan alle regelgeving. Dat is de uitdaging waar Van Berkel Logistics voor staat de komende tijd', zegt directeur Michel van Dijk. 'Waarom? De sector containerlogistiek is zeer competitief. Als integrale aanbieder van binnenvaart, overslag en truckvervoer worden wij door onze klanten uitgedaagd het maximaal haalbare te bieden op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en kostenbesparingen. We moeten dus streven naar een vervoersysteem dat niet meer vraagt dan nodig is om vierkante dozen heen en weer te bewegen tegen een zo laag mogelijke kostprijs en een minimale belasting voor de omgeving.'

'Onze overslagmiddelen zijn al state of the art, voor trucking zijn we betrokken bij zero emissie en autonome voertuigen, en binnenvaart is dus een logisch vervolg. Met het bouwen van het slimme schip, dat zal gaan varen via het Máximakanaal van Veghel naar Rotterdam en vice versa, spelen we in op de ontwikkelingen en behoeften van de markt.’