Met de beleidsregels 'Beleidsregel voor experimenten op rijksvaarwegen' en Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle wateren in beheer van het Rijk open voor experimenten met smart shipping.

Experimenten zijn altijd tijdelijk en gebeuren alleen als dit geen gevolgen heeft voor de veiligheid op de vaarweg en het vlotte verloop van het overige scheepvaartverkeer. Door experimenten of initiatieven met smart shipping aan te melden kunt u bijdragen aan de totstandkoming van toekomstige wet en regelgeving.

Experiment aanvragen

Aanmelden van experimenten kan via het aanvraagformulier voor vergaand geautomatiseerd varen.


Om te kunnen experimenteren is het nodig om toestemming aan te vragen bij de relevante vaarwegbeheerder. Voor bijvoorbeeld aktewateren, kleinere vaarwegen en aanloopgebieden geldt dat niet het Rijk maar andere overheden experimenten toe kunnen staan. Het Loket Smart Shipping kan dit per situatie toelichten.

Hoe kunnen we jou helpen?

Het Loket Smart Shipping kan begeleiden bij het aanvragen van experimenten, verzoeken tot aanvullende ontheffingen en toestemmingen. Voor vragen over experimenten neem contact op met het Loket via loket.smartshipping@rws.nl.

Heb je een andere vraag over smart shipping? Neem contact met ons op via onderstaand formulier of mail naar smartshipping@rws.nl.