Seafar heeft op 12 december de Start Hub Challenge gewonnen. Drie partijen, geselecteerd uit maar liefst 18 inzendingen, waren uitgenodigd om hun idee te pitchen. De partijen pitchen innovatieve automatiseringstoepassingen die bijdragen aan de veiligheid, efficiency en/of duurzaamheid van de vloot. Belangrijk criterium was dat de Rijksrederij de toepassing op korte termijn, in 2019, kan implementeren. De drie finalisten waren:

  • Marinminds
  • Aquasmart XL
  • Seafar

Na de pitches volgde een intensieve discussie tussen de zes leden van de jury en werden alle aantrekkelijke kanten van de voorstellen belicht. Doorslaggevend was of een idee binnen drie tot zessen om te zetten is naar een praktische pilot. De aanpak van Seafar is daarvoor het meest geschikt.

Seafar stelt voor om ervaring op te doen met het besturen van een schip van de Rijksrederij vanuit een Shore Control Centre aan land. Daarvoor zal er eerst een Seafar Control Unit worden ingebouwd in een schip van de Rijksrederij. Begin 2019 zal de partij daarvoor een plan van aanpak aanleveren.Het gebruik van een Shore Control Centre van waaruit het schip kan worden bestuurd is naar verwachting een belangrijk onderdeel van de roadmap richting autonoom varen. In een later stadium wordt meer autonomie toegevoegd, zodat de rol van de kapitein verschuift van een actieve naar een meer passieve rol.