Webinar Smart Shipping

Eind augustus ging kwartiermaker Laurens Schrijnen in een webinar van platform WOW dieper in op het onderwerp smart shipping. In een half uur beantwoordde hij vragen als: wat wordt eronder verstaan? Wat is de huidige stand van zaken? Wat kunnen we verwachten van de Smart Shipping Challenge 2017? Wat zijn de grote uitdagingen? Wat zijn mooie praktijkvoorbeelden?

Bekijk het hele webinar nu op Youtube