Antoon van Coillie legt op SMASH-UP #4 op dinsdag 20 maart uit wat de groeikansen voor Smart Shipping zijn in 2018. De ZULU 4 van Blue Line Logistics moet dit jaar nog gaan testvaren. Zo zet Van Coillie met Blue Line weer een nieuwe stap richting een meer duurzame scheepvaart.

“We brengen een omgang teweeg: van vervoer over de weg naar transport over het water. Het autonome varen maakt onze schepen veiliger en zuiniger”, zegt Van Coillie. “De schepen worden competitief voor het wegvervoer en zo brengen we uitstoot terug.”

Volgens Van Coillie is de techniek van de slimme scheepvaart al in een vergevorderd stadium. “Maar wetgeving, juridische context en regelgeving moet nog op gang komen. Die dingen zijn nog nodig om Smart Shipping echt tot de volgende stap te brengen.”

Benieuwd naar het complete verhaal van Antoon van Coillie? Schrijf je nu in voor SMASH-Up #4.