MosWoz Symposium

Windenergie op de Noordzee is nodig om de klimaatdoelen te halen. Dit heeft effect op de veiligheid van de scheepvaart. Daarom werken de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat in het Monitorings- en Onderzoeksprogramma Wind op Zee (MOSWOZ). Het doel is om kennis te vergaren over de effecten van windparken op de scheepvaartveiligheid en de mitigerende maatregelen.

Op woensdag 24 januari gaan we het gesprek aan over scheepvaart, veiligheid en wind op zee. Ben jij betrokken bij scheepvaartveiligheid in en rondom windparken op de Noordzee? Wil jij onderdeel uitmaken van dit gesprek? Meld je hier aan.

footer anchor