Overzicht subsidies smart shipping

Op deze pagina vind je een overzicht van openstaande Europese, landelijke en regionale subsidies. Heb je vragen over of hulp nodig bij het aanvragen van een van deze subsidies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag! Ontbreekt er een subsidie regeling? Of is een regeling niet meer actueel? Laat het ons dan ook weten.

Niet gevonden wat je zocht? Kijk dan vooral ook op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Europese subsidies

Interreg North Sea Region

Voor België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. In Nederland gaat het in het bijzonder om de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland

Interreg North West Region

Voor België, Ierland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en delen van Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Interreg Nederland – Vlaanderen

Voor Nederland en Vlaanderen

Interreg Duitsland – Nederland

Voor Duitsland en Nederland

Interreg 2 Zeeën

Het 2 Zeeën-gebied is verbonden door de Noordzee en het Kanaal en omvat kustzones van Engeland, Frankrijk, België (Vlaanderen) en Nederland.

Horizon Europe

De grootste RD&I subsidieregeling in Europa. Van bijzonder belang is Cluster 5 (Klimaat, Energie en Mobiliteit), Doelstelling: veilige, veerkrachtige en slimme mobiliteitsdiensten voor passagiers en goederen. Jaarlijks nieuwe werkprogramma’s met grootschalige internationale projecten.


Landelijke subsidies

TKI Dinalog – specifieke calls

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij.

TKI Maritiem – Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP)

De Innovatie Council van Nederland Maritiem Land (NML) organiseert elk jaar de zogenoemde Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven.

Topsector Hightech Systemen & Materialen

De Topsector Hightech Systemen & Materialen omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën. De machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief staal.

SIA RAAK PRO

Lectoren en onderzoekers doen samen met het kennisnetwerk en de beroepspraktijk gedurende 4 jaar praktijkgericht onderzoek. Door dit langdurig gezamenlijk onderzoek ontstaat een duurzame samenwerkingsrelatie tussen hogescholen en betrokken partners. 

SIA KIEM MKB

De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb en de publieke sector, en hogescholen en universiteiten. De samenwerkingspartners doen verkennend onderzoek op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie.

SIA RAAK MKB

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek om innovatie in het mkb een stap verder te brengen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

NWO Nationale WetenschapsAgenda (NWA): Route Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek om innovatie in het mkb een stap verder te brengen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.


Regionale subsidies

MIT regeling (MKB)

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

EFRO Kansen voor West 2

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio.

EFRO OPZUID

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

EFRO Noord-Nederland 2021-2027 (RIS3)

De Noord-Nederlandse Innovatiestrategie voor de periode 2021-2027 (RIS3) gaat over het vertalen van maatschappelijke vraagstukken naar economisch voordeel. De kernvisie van de RIS3 voor Noord-Nederland is gebruik te maken van de sterke punten die onze regio heeft. Niet alleen om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken die leven, maar vooral ook om kansen te herkennen waarmee Noord-Nederland een economisch voordeel kan creëren ten opzichte van andere regio’s en daarmee bijdraagt aan het stimuleren, realiseren en waarborgen van een brede welvaart.

EFRO OP Oost

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. 

MKB Katalysatorfonds Drechtsteden

De Drechtsteden stellen geld beschikbaar voor het stimuleren van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken? Vraag dan vandaag nog subsidie aan bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden!

footer anchor