Over Smash

Wat is smart shipping?

De transport- en logistieke sector zijn volop aan het innoveren. De stuwende kracht is de verbetering van sensoren, connectiviteit en data-aggregatie. Deze trends leiden tot toenemende automatisering en digitalisering van de scheepvaart. Hierdoor kan de scheepvaart kosteneffectiever en veiliger opereren, en bovendien speelt de ontwikkeling in op de krappe en vergrijzende populatie van varend personeel. Smart shipping geeft ruimte aan geheel nieuwe logistieke concepten waarin bijvoorbeeld kleine, autonome schepen een grote rol gaan spelen. 

Smart shipping is de verzamelnaam voor alle innovaties met betrekking tot vergaand geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren, zowel aan het schip als aan de vaarweg.  

Het programma Smart Shipping 

Het programma Smart Shipping is opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het programma faciliteren we innovaties op het gebied van smart shipping ten behoeve van de concurrentiekracht, veiligheid en duurzaamheid van de scheepvaartsector. Dit doen we onder andere door: 

  • partijen te verbinden en gezamenlijke onderzoekslijnen uit te zetten; 
  • binnen huidige juridische kaders ruimte bieden en waar nodig wet- en regelgeving aanpassen om innovaties, na succesvol experimenteren, ook structureel toe te laten; 
  • de fysieke infrastructuur voor te bereiden; 
  • onze dienstverlening als vaarwegbeheerder, handhaver, inspecteur en vergunningverlener waar nodig aanpassen. 

Het programma Smart Shipping is een programma van het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naast de beleidsdirecties participeren Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport.  

Het team

Dit is het team achter SMASH:

Patrick Potgraven

Finn Kortman

Jelmer de Lange

Foto volgt binnenkort
Michael Schreuder

Gerald Menkveld

Waarom smart shipping? 

De scheepvaartsector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Zo’n 40%  van al het transport in Nederland  vindt plaats per binnenvaartschip. Rotterdam en Amsterdam behoren tot de belangrijkste zeehavens van Europa. De Nederlandse scheepsbouwindustrie is marktleider in hoogtechnologische schepen. Natuurlijk liggen er ook uitdagingen in de scheepvaartsector. In rap tempo weten andere modaliteiten zich een duurzamer karakter aan te meten. De binnenvaartsector zal hierin mee moeten gaan. Daarnaast dreigt er een tekort aan arbeidskrachten. Steeds vaker is lastig om geschikt personeel te vinden.  

Het benutten van nieuwe sensoren, verbeterde data-connectiviteit en kunstmatige intelligentie bieden een helpende hand om deze uitdagingen tegemoet te treden. Smart shipping draagt er aan bij dat de scheepvaart kosteneffectiever, duurzamer en veiliger kan opereren en bovendien speelt de ontwikkeling in op de krapte van de arbeidsmarkt. 

Onze SMASH-community  

Innoveren gaat sneller wanneer je samenwerkt. Dat merken we heel goed binnen de SMASH-Community. Ook meedenken, je netwerk opbouwen, kennis opdoen en op de hoogte blijven? Word lid van onze community. Schrijf je gauw in via de doe mee pagina. Je krijgt dan maandelijks de nieuwsbrief toegestuurd en je wordt uitgenodigd voor onze workshops en bijeenkomsten.  

Internationaal 

Niet alleen in Nederland timmeren we hard aan de weg. Ook over de grenzen krijgt smart shipping veel aandacht. De meeste schepen varen immers internationaal. Daarom vindt SMASH het belangrijk om ook over landsgrenzen heen het netwerk uit te breiden. 

Op het gebied van toetsing van experimenten werken we samen met Vlaanderen. Op initiatief van Nederland en België is een internationale werkgroep opgericht binnen PIANC. Het programma Smart Shipping is ook de Nederlandse vertegenwoordiger binnen INAS, het International Network for Autonoumous Shipping.  Vertegenwoordigers van IenW nemen de input vanuit de Smart Shipping community graag mee naar organisaties als de IMO, CCR, en IALA..   

footer anchor