Over SMASH!

SMASH! is de afkorting van smart shipping: het verregaand gautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. SMASH! is de plek waar kennis en kunde over smart shipping samenkomt.

Smart shipping: wat is dat?

De transport- en logistieke sector zijn volop aan het innoveren. De stuwende kracht is de verbetering van sensoren, connectiviteit en data-aggregatie. Deze trends leiden tot toenemende automatisering en digitalisering van de scheepvaart. Hierdoor kan de scheepvaart kosteneffectiever en veiliger opereren, en bovendien speelt de ontwikkeling in op de krappe en vergrijzende populatie van varend personeel. Smart shipping geeft ruimte aan geheel nieuwe logistieke concepten waarin bijvoorbeeld kleine, autonome schepen een grote rol gaan spelen. 

Smart shipping is de verzamelnaam voor alle innovaties met betrekking tot vergaand geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren, zowel aan het schip als aan de vaarweg.  

Het programma Smart Shipping 

Het programma Smart Shipping is opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het programma faciliteren we innovaties op het gebied van smart shipping ten behoeve van de concurrentiekracht, veiligheid en duurzaamheid van de scheepvaartsector. Dit doen we onder andere door: 

  • partijen te verbinden en gezamenlijke onderzoekslijnen uit te zetten; 
  • binnen huidige juridische kaders ruimte bieden en waar nodig wet- en regelgeving aanpassen om innovaties, na succesvol experimenteren, ook structureel toe te laten; 
  • de fysieke infrastructuur voor te bereiden; 
  • onze dienstverlening als vaarwegbeheerder, handhaver, inspecteur en vergunningverlener waar nodig aanpassen. 

Het programma Smart Shipping is een programma van het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naast de beleidsdirecties participeren Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport.  

Het team

Maak kennis met het SMASH!-team

Patrick Potgraven

Patrick Potgraven

Na een studie bedrijfskunde kwam Patrick terecht bij Rijkswaterstaat in het domein verkeersmanagement. Hij startte daarna met de Verkeers Informatie Dienst. Na bijna twintig jaar ondernemer te zijn geweest, keerde hij in 2018 weer terug bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar hij de trekker is van het programma Smart Shipping. Hij legt de focus op de gedeelde belangen voor markt en overheid, om gezamenlijk toekomstige ontwikkelingen te implementeren.

Jelmer de Lange

Jelmer de Lange

Bij Rijkswaterstaat houdt Jelmer zich bezig met scheepvaartinnovaties in het domein ‘Smart Shipping’. Na een studie Bedrijfskunde is hij een aantal jaar consultant geweest in het bedrijfsleven voor verschillende maritieme & offshore innovatieprojecten. Met een brede interesse voor slimmere scheepvaart op binnenwater en op zee ondersteunt Jelmer in het voorbereiden van smart shipping experimenten in de praktijk.

Gerald Menkveld

Gerald Menkveld

Sinds vijf jaar is Gerald werkzaam bij de Rijkswaterstaat bij Operationeel scheepvaartverkeersmanagement dat de dagelijkse zorg heeft voor vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer over de Rijksvaarwegen. Gerald maakt de verbinding tussen de hedendaagse verkeersmanagement-operatie en de ontwikkeling van smart toepassingen in het scheepvaartdomein.

Finn Kortman

Finn Kortman

Finn is dossierhouder Smart Shipping bij de directie Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als beleidsmedewerker is Finn verantwoordelijk voor het opnemen van Smart Shipping in de wet- en regelgeving. Omdat scheepvaart grensoverschrijdend is, overlegt hij ook met partners in de EU en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart over de ontwikkeling van Smart Shipping en de toepassing ervan.

Michael Schreuder

Michael is vanaf het begin betrokken binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de ontwikkelingen op het gebied van smart shipping. Drie jaar geleden begon dat met de organisatie van de Smart Shipping challenge. Nu is Michael binnen Rijkswaterstaat vooral aan de slag met kennisontwikkeling op het gebied van smart shipping over en met betrekking tot de taken en rollen van een vaarwegbeheerder. Hij levert ondermeer een bijdrage in de internationale werkgroep smart shipping van Pianc.

Waarom smart shipping? 

De scheepvaartsector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Zo’n 40%  van al het transport in Nederland  vindt plaats per binnenvaartschip. Rotterdam en Amsterdam behoren tot de belangrijkste zeehavens van Europa. De Nederlandse scheepsbouwindustrie is marktleider in hoogtechnologische schepen. Natuurlijk liggen er ook uitdagingen in de scheepvaartsector. In rap tempo weten andere modaliteiten zich een duurzamer karakter aan te meten. De binnenvaartsector zal hierin mee moeten gaan. Daarnaast dreigt er een tekort aan arbeidskrachten. Steeds vaker is lastig om geschikt personeel te vinden.  

Het benutten van nieuwe sensoren, verbeterde data-connectiviteit en kunstmatige intelligentie bieden een helpende hand om deze uitdagingen tegemoet te treden. Smart shipping draagt er aan bij dat de scheepvaart kosteneffectiever, duurzamer en veiliger kan opereren en bovendien speelt de ontwikkeling in op de krapte van de arbeidsmarkt. 

Onze SMASH!-community  

Innoveren gaat sneller wanneer je samenwerkt. Dat merken we heel goed binnen de SMASH!-Community. Ook meedenken, je netwerk opbouwen, kennis opdoen en op de hoogte blijven? Word lid van onze community. Schrijf je gauw in via de doe mee pagina. Je krijgt dan maandelijks de nieuwsbrief toegestuurd en je wordt uitgenodigd voor onze workshops en bijeenkomsten.  

Internationaal 

Niet alleen in Nederland timmeren we hard aan de weg. Ook over de grenzen krijgt smart shipping veel aandacht. De meeste schepen varen immers internationaal. Daarom vindt SMASH! het belangrijk om ook over landsgrenzen heen het netwerk uit te breiden. 

Op het gebied van toetsing van experimenten werken we samen met Vlaanderen. Op initiatief van Nederland en België is een internationale werkgroep opgericht binnen PIANC. Het programma Smart Shipping is ook de Nederlandse vertegenwoordiger binnen INAS, het International Network for Autonoumous Shipping.  Vertegenwoordigers van IenW nemen de input vanuit de Smart Shipping community graag mee naar organisaties als de IMO, CCR, en IALA..   

footer anchor