Experiment aanvragen

Experimenteren met innovaties is noodzakelijk om nieuwe mogelijkheden in de scheepvaart te leren kennen en uiteindelijk op de vaarweg toe te staan. Ervaringen uit deze experimenten dragen bij aan de totstandkoming van toekomstige wet-en regelgeving. Alleen op die manier komen we samen verder. Voor het uitvoeren van een experiment op binnenwateren en de territoriale zee is toestemming nodig van het loket Smart Shipping

Een experiment voorbereiden 

Ga je een experiment uitvoeren met geautomatiseerde scheepvaart op de Nederlandse kust- en of binnenwateren? Ga je in een experiment technieken toepassen die navigatietaken van de bemanning over kunnen nemen? Vraag hiervoor dan online toestemming aan bij het loket Smart Shipping. Houd rekening met een minimale doorlooptijd van 6 weken.

Experiment aangevraagd?  

Zodra een aanvraag voor een experiment binnenkomt, wordt deze getoetst door nautische experts in de regio waar het experiment gaat plaatsvinden, samen met verkeersmanagementexperts en informatiedeskundigen. Gezamenlijk bepalen zij onder welke voorwaarden, waar en wanneer het experiment kan plaatsvinden. 

Beleidsregels experimenten  

Met de beleidsregels ‘Beleidsregel voor experimenten op rijksvaarwegen’ en ‘Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee’, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle wateren in beheer van het Rijk open voor experimenten met smart shipping. 

Wil je vooraf je plannen bespreken met een adviseur? 

Neem contact op met het programma Smart Shipping van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door je plannen vooraf te bespreken kun je tijd en moeite besparen. 

footer anchor