Smart Maintenance In Offshore Wind Café

Op donderdag 5 oktober is het Smart Maintenance In Offshore Wind Café in De Loft van RDM Next! Fieldlab Zephyros, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en innovatieplatform iTanks kijken samen naar de stand van zaken voor onbemand onderhoud voor offshore wind. In dit café wordt gekeken naar wat de uitdagingen zijn, of er voorbeelden uit andere sectoren zijn om van te leren en welke innovaties er nu al klaar zijn om ingezet te worden.

Schrijf je in via deze link

footer anchor