SMASH!UP VTS en Smart Shipping

Op 27 januari organiseren we de volgende SMASH!UP: VTS en Smart Shipping!

Datum:            27 januari 2022
Locatie:           Online via livestream; klik hier om deel te nemen
Tijdstip:           14:00 – 16:30 uur
Thema:            VTS en Smart Shipping

Programma SMASH!UP

De SMASH!UP vindt online plaats en zal via een livestream te volgen zijn.

Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen en presentaties:

 • VTS nu en de uitdagingen op het netwerk van Rijkswaterstaat
  • Marc Loeffen, Rijkswaterstaat
 • Ontwikkelingen
  • Jeffrey van Gils, Rijkswaterstaat
  • Harmen van Dorsser, Havenbedrijf Rottterdam
  • Joost Bruls, Saab
  • Colin Guiking, Marin
 • Discussie; hoe ziet VTS er straks uit?

Wat is VTS?

Bij Vessel Traffic Service, verkeersbegeleiding op zee en binnenwateren, staat VHF-spraakcommunicatie centraal. Doordat het steeds drukker wordt op het water, wordt het ook steeds drukker op de VHF-kanalen. Wachttijd, matige ontvangst en overspraak maken communicatie soms lastig.

Tegelijkertijd zullen we in het komende decennium steeds meer schepen zien die met minder of zelfs geen bemanning varen. Of waarvan een deel van de bemanning niet meer aan boord zit, maar vanuit een shore control centre het gezag voert vanuit het schip. Hoe gaan die schepen met hun omgeving communiceren?

Deze tijd geeft naast uitdagingen ook nieuwe mogelijkheden. Digitale communicatie maakt meer communicatie over dezelfde bandbreedte mogelijk. Het verzenden en ontvangen van andersoortige informatie wordt mogelijk, dus naast de gesproken informatie. En slimme schepen gaan op langere termijn wellicht zelf hun omgeving informeren, of zelf iets doen met die informatie.

Hoe ziet de toekomst er uit voor VTS? Delen schepen informatie met elkaar en verandert de rol van VTS? Is de VTS van de toekomst die van regisseur of zelfs politieagent?

Het zijn deze vragen die worden geadresseerd in de SMASH!UP “VTS: een vraagstuk voor de toekomst van scheepvaart.” Een SMASH!UP waarin ruimte is voor sprekers die hun licht laten schijnen op toekomstige ontwikkelingen, en waar ook volop ruimte is voor discussie. Relevant voor ontwikkelaars van smart shipping-applicaties én mensen op strategisch en tactisch niveau betrokken zijn bij Vessel Traffic Service op zee en binnenwateren.

footer anchor