Symposium Scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee

Windenergie op de Noordzee is essentieel, maar de toename hiervan heeft ook een effect op de scheepvaartveiligheid. Daarom werken de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen in het Monitorings- en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (MOSWOZ). MOSWOZ ontwikkelt kennis over de effecten van windparken op de scheepvaartveiligheid en mitigerende maatregelen.

Je bent van harte uitgenodigd om op woensdag 21 september het gesprek aan te gaan over scheepvaart, veiligheid en wind op zee. Vanuit MOSWOZ wordt er jaarlijks een symposium georganiseerd om met scheepvaartdeskundigen dit gesprek te faciliteren. Wil jij deel uitmaken hiervan? Meld je dan direct aan.

Heb je praktische vragen over het symposium? Stuur een bericht naar moswozsymposium@congresbureau.nl

footer anchor