Nieuwe Koers SMASH!

De afgelopen maanden hebben we met SMASH! de tijd genomen om een nieuwe koers uit te zetten. SMASH! heeft als doel de maritieme sector te verbinden in de ontwikkeling van een nieuwe generatie, geavanceerd geautomatiseerde schepen en gedigitaliseerde havens. Op deze manier kan de concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme sector vergroot worden. Met SMASH! willen we onze krachten blijven bundelen om concrete, innovatieve projecten uit te voeren en Nederland een sterke positie te geven in de internationale maritieme gemeenschap. 

Die ambitie is vertaald in een aantal doelstellingen en bijpassende activiteiten die door SMASH! ontplooid zullen worden. SMASH! heeft vooral een stimulerende en verbindende rol en de technische ontwikkeling en projecten zullen door de partners uitgevoerd worden. 

De voornaamste activiteiten zijn onder vier hoofdthema’s samengevat: 

  1. Algemeen – bevorderen van samenwerkingen; 
  2. Orkestreren – Promotie van Nederlandse smart shipping initiatieven in binnen- en buitenland  
  3. Regisseren – Het zijn van een overlegtafel op gebied van standaardisatie en juridische aspecten; 
  4. Dirigeren – Het initiëren van brede samenwerkingsprojecten en het onderhouden van een roadmap en overzicht van initiatieven en onderzoeken.

De activiteiten worden geleid door een programmabureau, ingericht door Nederland Maritiem Land (NML). Dit programmabureau rapporteert aan een stuurgroep waarin afgevaardigden van de samenwerkende partijen plaatsnemen. De stuurgroep bestaat nu uit vertegenwoordigers van RWS, Provincie Zuid Holland, Provincie Groningen, Marin, TUDelft, Hogeschool Rotterdam, NML en NMT.

De inhoudelijke vraagstukken worden besproken in werkgroepen en in het Smart Shipping Council. In de werkgroepen schuiven het bedrijfsleven en secundair de overheid aan, net als kennisinstellingen en onderwijs. De focus van het Smart Shipping Council is om het strategische overzicht op de roadmap te bewaken. Dit doet het council door actualiteiten mondiaal te volgen.  

Vanuit NMT is er een nieuwe programmamanager, Ilse Rodewijk. Ilse: ”Uit ervaring weet ik dat als je innovaties in de markt wilt zetten, je de hele keten moet meenemen. Dat is het mooie van SMASH!. Hier komen gebruikers, technologieproviders, kennisinstellingen en overheden samen. Dat is heel bijzonder! Samen zetten we de stap naar autonoom en/of onbemand varen.”

Wil je op de hoogte blijven van SMASH!? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Wil je op een andere manier deelnemen aan SMASH!, zoals bijvoorbeeld in een werkgroep of het Smart Shipping Council? Neem dan contact op met Ilse Rodewijk voor de mogelijkheden.

footer anchor