Rijkswaterstaat kijkt vooruit

Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. Wel weten we dat de scheepvaartsector onder invloed van onder andere Smart Shipping zal gaan veranderen.
 
Om iets te kunnen zeggen over de gevolgen van Smart Shipping heeft Rijkswaterstaat drie scenario’s laten ontwikkelen. Deze scenario’s zijn gebaseerd op huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van hoe deze ontwikkelingen zich manifesteren, ontstaat een ander toekomstbeeld. Ontwikkelingen die als uitgangspunt zijn genomen voor deze scenario’s zijn bijvoorbeeld: de mate van acceptatie van slimme oplossingen en de wijze waarop de technologie zich ontwikkelt.
 
In totaal zijn er drie scenario’s gevisualiseerd. Deze beelden kunnen worden gebruikt om de verdere gedachtenvorming over de invloed van Smart Shipping op het werk van vaarwegbeheerders te stimuleren.
 
Ben je vaarwegbeheerder en geïnteresseerd in een workshop over de invloed die Smart Shipping op je werk kan hebben? Neem in dat geval contact op met Michael Schreuder via michael.schreuder@rws.nl

footer anchor