Netwerkpartner in de spotlight: Flumensys Technologies

SMASH! is het netwerk voor smart shipping. Om het web van onze community en onze samenwerkingspartners verder te versterken introduceerden we recent de nieuwe feature: netwerkpartners. Elke maand zetten we een van deze partners in de spotlight. Collega’s geven ons een kijkje achter de schermen, vertellen over interessante ontwikkelingen en over verwachtingen rond de samenwerking in de SMASH!-community. In dit interview spreken we met Juraj Pavlica, oprichter van de Nederlandse startup Flumensys Technologies.

Combineren kennis en kansen

Als senior automation engineer deed Juraj al veel ervaring op met projecten in de sectoren maritiem, offshore en luchtvaart. Zijn expertise op het gebied van automatisering, robotica en software- en systeemintegratie wendt hij, zoals hij zelf zegt, aan om zijn passie te volgen: oplossen van hedendaagse problemen en onderzoeken van toekomstige kansen met de meest recente technologie. Een voorbeeld van zo’n kans? ‘Ik zie een groot logistiek-economisch potentieel in havengebieden, op binnenlandse waterwegen en in kanalen en grachten in en rond vrijwel alle steden. Dat potentieel kunnen we benutten met onbemande en autonome vaartuigen. Wij leggen ons toe op het creëren van de benodigde, digitale infrastructuur voor slimme waterwegen. Zo kunnen manned en unmanned vaartuigen hier op een veilige en transparante manier samen gebruik van maken.’

Veiligheid boven alles

Aan de hand van de Amsterdamse grachten schetst Juraj het beeld dat hij voor ogen heeft. ‘Onbemande, autonome én elektrisch aangedreven vaartuigen transporteren vuilnis, bouwmaterialen en andere goederen. Daarmee is het een schoon alternatief voor het vervuilende verkeer over de weg. Verder kun je met een app on demand een onbemande watertaxi of veerpont bestellen. Ook krioelt het er op zonnige dagen van de pleziervaartuigen, die je zelf ook met een app voor een paar uurtjes kunt huren. Een remote control center aan de wal coördineert de bewegingen van de onbemande vaartuigen en grijpt in waar nodig. Dit soort toepassingen in stedelijke mobiliteit hebben veel mogelijkheden. Maar ook in havengebieden kunnen veel logistieke taken autonoom en onbemand worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat veiligheid hier een groot goed is. De wetgever zal op dit vlak terecht om harde garanties vragen.’

Door gesprekken met experts – onder meer in zijn podcast – ontdekte Juraj dat de nadruk nog heel sterk ligt op individuele on board technologie. Aan de kant van de infrastructuur valt nog een inhaalslag te maken. Juraj: ‘Standaardisatie van data en interfaces – en daarmee een betere interoperabiliteit – zijn hierbij onmisbaar. Daar werken wij aan.’

Goede ogen voor bemand en onbemand

Juraj is bekend met de huidige staat van maritieme communicatie- en navigatietechnologie. ‘Kijk naar de elektronische kaarten. Gemaakt door en voor mensen. Gaan we waterwegen met robots delen en integreren we de nieuwe toepassingen in de bestaande technologieën, dan leidt dat onherroepelijk tot onveilige situaties. Daarom willen wij een nieuwe ‘veiligheidslaag’ toevoegen, die compatible is met de huidige technologieën.’

Juraj vertelt dat hij hiervoor met Flumensys al verschillende waterwegen en havengebieden succesvol heeft gedigitaliseerd. ‘We hebben twee prototypes gebouwd en ons idee gepatenteerd. Het eerste is gericht op het ‘infrastructureel’ ondersteunen van autonome vaartuigen met het nauwkeurig lokaliseren en in kaart brengen van de omgeving. Weet de robot zeker waar alle statische en dynamische obstakels zich bevinden, dan kan hij veilig navigeren.’ Het tweede product betreft een digital twin. Met deze virtuele, realtime, weergave van een waterweg, creëert Flumensys situational awareness voor ménsen die verantwoordelijk zijn voor een veilige navigatie. Een binnenvaartschipper ziet bijvoorbeeld waar zich andere schepen bevinden en of een brug open of dicht is.

Alliantie sluiten

Op dit moment werken Juraj en zijn partners aan een product met de werktitel Alliance. Het spreekt voor zich dat alle deelnemers op het water in dezelfde taal met elkaar moeten communiceren of in ieder geval de vertaalslag kunnen maken. Alliance voorziet in de ontwikkeling van een open-source standaard waar al een flink aantal bedrijven in de Verenigde Staten en Europa aan deelnemen. ‘Je moet het zien als een open product waar je andere producten op kunt inpluggen’, zegt Juraj. ‘Daarmee willen we een belangrijke schakel zijn in het grotere ecosysteem. We streven ernaar om volgend jaar zomer een kritieke massa te bereiken waarmee we de standaard breed kunnen inzetten. Natuurlijk nodigen we ook iedereen binnen SMASH! uit om met ons mee te doen.’

Knooppunt SMASH!

Juraj ziet de digitale transformatie van de maritieme sector als een complex proces over een langere termijn. ‘Maar’, zo zegt hij, ‘hightech en logistiek zijn topsectoren in Nederland. ‘Om dat zo te houden is het noodzakelijk dat we blijven innoveren en grenzen blijven verleggen, onder meer door kennis met elkaar te delen en samen te werken. SMASH! is daarvoor een belangrijk knooppunt. Het omslagpunt voor smart shipping ligt in mijn ogen in een bredere commerciële adoptie. Er is geen grote technologische doorbraak nodig om dit te bereiken. Wat wel nodig is, is dat we vanuit SMASH! samenwerken en richting de wetgever laten zien dat wat we doen klimaatneutraal en veilig is. Wij willen bijdragen aan die veiligheid door onder meer de ontwikkeling van een gestandaardiseerde manier van communiceren. Doet u met ons mee?’

footer anchor