Sluis Delden

Het project Verruiming Twentekanalen fase 2 zorgt ervoor dat de Twentekanalen integraal bevaarbaar worden voor schepen van klasse Va. Vrijwel overal zijn de Twentekanalen breed genoeg. De verruiming bestaat met name uit het aanbrengen van nieuwe damwanden en baggerwerkzaamheden om het kanaal dieper te maken. Bij Delden passen we de gemeentekade en de zwaaikolom aan.

Verder lezen "Sluis Delden"
footer anchor