Vergroten Digital Situational Awareness voor autonoom varen

Samen met partners Marin & Deltares is SmartPort aan de slag met een projectvoorstel voor het verbeteren en vergroten van digital situational awareness (DSA) van autonome schepen. Met diverse marktpartijen kijken we naar de mogelijkheid van het aanleveren van een grotere set van betrouwbare gegevens over de omgevingscondities voor autonome schepen. Het project richt zich op de kwaliteit en volledigheid van de DSA, dat op dit moment nog één van de grootste knelpunten vormt van autonoom varen.

Schip met containers met daaroverheen allemaal icoontjes over digitaal en slim.

Hoe werkt dat?

(Gedeeltelijk) autonome vaartuigen verzamelen allerlei metingen. Die metingen zetten wij in een digital twin of rekenmodel. Op die manier kunnen we een completer beeld bieden van de situatie op de vaarweg. Natuurlijk verkennen we ook andere al beschikbare informatiebronnen (zoals radargegevens, Electronic Navigational Chart(ENC) informatie en Vessel Traffic Services.

Vervolgens verwerken we al die gegevens in de track-pilot van het autonoom varende schip. Op die manier ontstaat er een gesloten cyclus van ‘varen – meten – modelleren – varen’; een Feedbackloop. Ook kunnen we aanvullende metingen worden inwinnen, bijvoorbeeld als aanvulling op een survey (bodemonderzoek). Een onderdeel van het project is een pilot. In de pilot testen we en verifiëren we deze aanpak in de praktijk. Het project is momenteel in voorbereiding als TKI-proposal.

Meedoen?

Geïnteresseerd in deelname? Neem contact op met SmartPort voor meer informatie en het ontvangen van het voorlopige proposal:

projectontwikkelaar Smart Logistics @ SmartPort: Anique.Kuijpers@smartport.nl – tel.010-4020343)

footer anchor