Hans Cozijn (MARIN): ‘’SMASH! is dé plek om samen te komen.’’

Onderzoeksinstituut MARIN is actief binnen SMASH!. Ook maakte het deel uit van het Europese project MOSES (AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short SEa Shipping). Dit project richt zich op verschillende innovaties op het gebied van containertransport in de short sea shipping.

Eerder verscheen in het tijdschrift van MARIN een artikel over MOSES. We spraken Hans Cozijn (MARIN) over de vervolgstappen en de samenwerking met SMASH!.

Autonoom varen en zero emission

In de beschreven onderzoeken is gekeken naar Internal Combustion Engines in combinatie met methanol en waterstof in de route naar zero emission operations. Hans: ‘’In dit project hebben we aan twee verschillende zaken gewerkt: een zero emission schip en het autonoom varen van datzelfde schip. Tijdens deze periode hebben we een hele hoop geleerd. Deze kennis willen we verder inzetten voor de Nederlandse industrie.’’

Binnen het afgelopen project omvatte het autonoom varen een aantal stappen: het schip is weggevaren uit de haven, heeft een route gevolgd en is aangelegd. Vervolgens heeft het hetzelfde in omgekeerde volgorde nog eens gedaan. Hans: ‘’Er was bijvoorbeeld geen ander verkeer. Daar willen we nu mee verder. Het moet ook gaan werken in complexere situaties, bijvoorbeeld wanneer de route onderweg aangepast moet worden of wanneer er op het weer of andere problemen gereageerd moet worden.’’ Ook willen ze bij MARIN het onderzoek op andere gebieden uitbreiden. Hans legt uit: ‘’Een andere vervolgstudie die we hiermee willen doen gaat over de rol en verantwoordelijkheden betrokken remote operator.’’

‘’Je hebt elkaar nodig voor innovatie.’’

In andere projecten is MARIN al met deze vervolgstappen bezig. Het doel: samenwerken met andere partijen uit de maritieme (maak)industrie. Hans: ‘’MARIN is een onderzoeksinstituut. Het mooist is het als we deze projecten en onderzoeken samen kunnen doen met de bedrijven en mensen die er in de praktijk mee te maken gaan hebben.’’ Hij ziet hierin een belangrijke rol voor SMASH!: ‘’SMASH! Is een goede plek om bij elkaar te komen, contacten te leggen en ideeën uit te wisselen. Als je bij elkaar komt, heb je een grotere kans op samenwerken en samenwerkingen zorgen voor een grotere kans van slagen.’’ Hij gaat verder: ‘’Zonder dit soort plekken is het moeilijk om verder te komen. Ik geloof dat je voor innovatie en ontwikkelprojecten elkaar nodig hebt, niemand kan dat alleen.’’

The MOSES project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research & innovation programme under grant agreement No. 861678.

footer anchor