Reminder: Enquête Kansen voor Smart & Green Shipping in China

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil een marktstudie uitvoeren rondom Smart & Green Shipping in China. Met de studie wil RVO in kaart brengen waar de echte kansen liggen voor Nederlandse oplossingen in China. Hoe kan de overheid Nederlandse partijen helpen?

Denk mee over de invulling van deze marktstudie. Jouw kennis en expertise is van harte welkom en helpt de markstudie vorm te geven! Een behoorlijk aantal ondernemingen heeft al gereageerd, maar omdat niet iedereen de enquête heeft afgerond geven we graag wat meer tijd. Het is nu mogelijk tot 9 oktober te reageren.

De vragenlijst bestaat uit 3 blokken, gericht op de marktstudie, uw onderneming en eventuele opvolging. Het invullen kost ongeveer 7 minuten.

De uitkomsten van de studie worden tijdens een seminar of webinar gepresenteerd. Daarbij kan ons netwerk van Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) die verspreid in China zitten, samen gericht op zoek naar potentiële zakenpartners in China. In 2021 wordt er mogelijk ook een innovatie- en handelsmissie naar China georganiseerd.

footer anchor