Smart Patrol zoekt samenwerking met Smart Shipping

Het programma Smart Patrol van Rijkswaterstaat stimuleert innovaties in het scheepvaartverkeer- en watermanagement. Hoogste tijd voor een interview met programmamanager William Vermeulen. Hij ziet veel raakvlakken tussen Smart Shipping en Smart Patrol en wil graag intensiever samenwerken met de SMASH!-community.

Smart Patrol is een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat met als doel om de scheepvaart dienstverlening zoals bediening, incidentmanagement meer toekomstbestendig te maken Samen met de operatie, kennisinstituten en markt worden allerlei nieuwe technieken en werkwijzen onderzocht om het werk van Rijkswaterstaat slimmer en sneller in te richten. Bijvoorbeeld door het tijdig in kaart brengen van onveilige situaties bij sluizen en bruggen en het sneller afhandelen van incidenten.

Drone-as-a-service

Verregaand automatisch vliegen is dichterbij dan we denken. William: “Twee jaar geleden waren we nog aan het testen met het fysiek besturen van een drone. Inmiddels zijn we met praktijkproeven bezig om een drone automatisch de noodzakelijke overzichtsbeelden op te laten halen.” Drone-as-a-service (DaaS) noemt William het. “Om maar in hippe termen te blijven”, zegt hij met een knipoog. “Inmiddels hebben we als Rijkswaterstaat een professioneel werkend droneteam. Door een drone in te zetten bij een incident heeft het team veel sneller een beeld van de situatie dan wanneer een inspecteur fysiek naar de locatie gaat. Zo kunnen we bijvoorbeeld sneller reageren op een olievlek. Ook zetten we drones in bij het bergen van containers of het opsporen van een drenkeling.”

Onder de indruk van ontwikkelingen bij smart shipping

William volgt de ontwikkelingen bij Smart Shipping op de voet en is onder de indruk. Hij wil dan ook graag intensiever samen gaan werken met de SMASH!-community. “Automatisering gaat erg snel nu. Het is tijd om intensiever met elkaar te gaan schakelen op het gebied van Smart Patrol en Smart Shipping. Ons innovatieve werk heeft veel raakvlakken en we worstelen met vergelijkbare problemen. Ook is het belangrijk dat onze innovaties op elkaar aansluiten. Want, wat betekent het voor ons als een autonoom schip op een sluis afvaart? Moeten wij dan gelijk bedienen of stopt het schip tijdig omdat hij de juiste data bezit? En andersom: kunnen drones straks de vaarweggebruiker helpen met autonoom varen? Bijvoorbeeld door vanuit de lucht de vaarweg in beeld te brengen of obstakels tijdig te detecteren”.

Oproep aan de SMASH!-community

Als we vragen aan William wat zijn oproep aan de community is, geeft hij ons gelijk mee dat we elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium op moeten zoeken, zowel marktpartijen als overheid en onderzoeksinstituten. “Werk vooral niet alléén aan innovaties. Samen weten we meer en dat geeft ons bij Rijkswaterstaat ook de tijd te anticiperen op de richtinggevende ontwikkelingen. Zo pakken we tijdig op wat dit voor de Rijkswaterstaat dienstverlening gaat betekenen.”

Meer weten? Kijk op de website van Smart Patrol

footer anchor