Aan welke data heb jij behoefte? Ga om tafel met het ministerie IenW!

Door verschillende partijen is (in het verleden) opgeworpen dat inwinning van data door de overheid en de beschikbaarstelling daarvan een stimulans kan betekenen voor de implementatie van smart shipping. Er is echter geen coherent beeld om wat voor data het gaat, welke kwaliteit deze moet hebben en hoe de beschikbaarheid van deze data vervolgens de implementatie van smart shipping verder helpt. Daarom wil het Ministerie van IenW graag in gesprek: aan welke data is er behoefte?

Het kan gaat om allerlei soorten data: doorvaarthoogte, waterdiepte, elektronisch kaartmateriaal, stromingen, beschikbaarheid van objecten, etcetera. Of nieuwe typen data, maar ook om data die er al is maar op een andere manier beschikbaar moet komen of met een andere kwaliteit om bruikbaar te zijn.

Tijdens het rondetafelgesprek kan het over alle vormen van data gaan. Dat betekent overigens niet direct dat de overheid inderdaad de inwinning van die data en de beschikbaarstelling daarvan ter hand gaat nemen, noch dat hiermee het standpunt wordt ingenomen dat niet-private inwinning van deze data de beste methode is. Het gaat vooralsnog niet verder dat een inventarisatie van de behoefte.

Om te komen tot dit inzicht organiseren we een online rondetafelgesprek, naar alle waarschijnlijkheid in de laatste week van januari. Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren? Graag! Je kunt je interesse tonen door een mail te zenden naar michael.schreuder@rws.nl. Wij zorgen dat je in de loop van januari een uitnodiging ontvangt.

footer anchor