Kijk de SMASH!UP VTS en Smart Shipping terug

Op 27 januari 2022 volgden ruim 75 geïnteresseerden onze SMASH!UP over verkeersbegeleiding (VTS). De centrale vraag: Welke betekenis heeft de transitie naar verregaand geautomatiseerd varen op verkeersbegeleidingen (VTS) en andersom, welke ontwikkelingen bij VTS zijn relevant voor smart shipping? Het online programma werd vanuit Rotterdam gepresenteerd door Patrick Potgraven. Met 5 presentaties en breakout-sessies voor discussie was het een inspirerende middag. Je kunt de vijf presentaties via onderstaande links terugzien.

VTS Uitdagingen in het hier en nu én in de toekomst

Marc Loeffen | Rijkswaterstaat

Als voorzitter van de netwerkdienst Verkeersbegeleiding neemt Marc Loeffen ons mee in het huidige VTS-landschap. Wat doet Rijkswaterstaat aan verkeersbegeleiding, waar en met welke systemen? Welke uitdagingen worden de komende jaren verwacht?

Technische ontwikkelingen VTS

Jeffrey van Gils | Rijkswaterstaat

Radar, AIS, camera’s, marifonie, VDES, etc.: VTS maakt gebruik van allerlei sensoren, standaarden, data en communicatietechnieken die samen een zo betrouwbaar mogelijk verkeersbeeld geven aan de scheepvaart. Jeffrey van Gils licht toe welke systemen in ontwikkeling zijn en wat we de komende jaren kunnen verwachten.

Visie van Havenbedrijf Rotterdam op VTS

Harmen van Dorsser | Havenbedrijf Rotterdam

In het Rotterdamse havengebied inclusief de aanlooproute vanuit de Noordzee wordt VTS uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Harmen van Dorsser denkt namens de Divisie Havenmeester na over de toekomst en deelt de visie van het havenbedrijf op de toekomst van VTS

VTS van de toekomst

Joost Bruls | Saab

“VTS becomes traffic orchestrator” is de stelling van Joost Bruls (Saab). Hij schetst hoe toenemende digitalisering en autonome operaties gaan leiden tot een holistische benadering van scheepvaartverkeersbegeleiding.

Intenties Delen, werkwijze van de toekomst?

Colin Guiking | Marin

Waar auto’s remlichten en richtingaanwijzers hebben, moeten schippers per marifoon communiceren. Met de komst van verregaand geautomatiseerd varen weten schepen waar ze de komende seconden of minuten zullen zijn, kunnen zij die intenties digitaal gaan delen? Colin Guiking legt uit hoe dit concept met verschillende leveranciers onderzocht wordt door Marin.

footer anchor