Koninklijke Binnenvaart Nederland sluit aan als samenwerkingspartner

De Nederlandse binnenvaart onderschrijft steeds meer de nut en noodzaak van smart shipping. Reden voor de Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) om zich aan te sluiten als samenwerkingspartner van het Nederlands Forum voor Smart Shipping (SMASH!). Met hun toetreden verzekert zij haar achterban dat hun belangen ook in deze ontwikkeling worden behartigd. We spraken met Frank Reijerse, beleidsadviseur Digitalisering en secretaris van de ledengroepen Containeroperators en Containervaart, over de rol van KBN in SMASH!.

Een sluis waarin meerdere boten liggen. We zien vissersboten, maar ook kleine containerschepen

Actieve deelname

Frank is sinds begin dit jaar actief kernteamlid van SMASH!. “We zien het als rol van de KBN om onze achterban te informeren en adviseren over ontwikkelingen, zoals smart shipping. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom wij ons hebben gecommitteerd als samenwerkingspartner van SMASH!”, begint Frank. “Als KBN hebben we feeling met wat onze achterban nodig heeft om deze ontwikkeling te omarmen. Wij helpen binnen SMASH! met het maken van de vertaalslag hoe de binnenvaart gebruik kan maken van smart shipping. Als uiteindelijk doel zien wij dat SMASH! een centraal kennisplatform wordt waar onze achterban direct voor informatie over dit onderwerp en de cases terecht kan of de vragen die zij hebben  op een adequate manier beantwoord krijgen”, zegt Frank.

Ontwikkeling binnenvaart

“We zien digitaliseringsontwikkelingen in alle modaliteiten terug, maar als binnenvaart moeten we de lead daarin pakken vinden wij”, weerspiegelt Frank. “We zijn voor Nederland een van de belangrijkste modaliteiten en er is nog voldoende ruimte om meer lading te kunnen vervoeren over het water. Betrouwbaarheid voor de klant is daarin essentieel. We zijn daarin natuurlijk afhankelijk van andere factoren, maar er zijn diverse voorbeelden waarbij smart shipping verder zou kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het ‘praten’ met bruggen, sluizen en andere vaartuigen om op die manier de doorstroming op de vaarwegen te kunnen optimaliseren. Maar ook het verder automatiseren van navigatietaken en introductie van kunstmatige intelligentie zijn interessante ontwikkelingen waar op dit moment al de nodige ervaring mee wordt opgedaan.”

Frank: “Als we kijken naar het momentum waarin het automatisch varen zich op dit moment bevindt dan verwachten wij in de komende jaren vooral een toename in het gebruik van toolings ter ondersteuning van de besturing van het schip, zowel in de stuurhut als remote. Maar ook het gebruik van data afkomstig van het schip zelf zal steeds belangrijker gaan worden voor interne en externe toepassingen. Het volledig geautomatiseerd varen zoals dat op dit moment is gedefinieerd zal realistisch bekeken nog wel even op zich laten wachten, maar het is wel belangrijk dat deze stip op de horizon staat.”

“Om smart shipping tot een succes te maken zullen uiteindelijk wel alle betrokken partijen in de juiste richting moeten bewegen. Dat geldt met name op het vlak van de onderliggende wet- en regelgeving maar ook bijvoorbeeld logistieke partners zullen zich ervoor open moeten stellen dat het toepassen van automatisering in de binnenvaart een blijvende ontwikkeling is”, vindt Frank. “De visie over de ontwikkeling van geautomatiseerd varen die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart eind 2021 heeft uitgebracht is daarin een belangrijk startpunt, maar tegelijkertijd is er is nog aardig wat werk aan de winkel alle nieuwe uitdagingen die naar voren komen bij geautomatiseerd varen een juiste plek te geven in de regelementen en voorschriften. Technisch is er inmiddels al een hoop mogelijk, maar er moet voor de ondernemer wel een positieve business case te maken zijn om uiteindelijk te investeren.” Een duidelijk perspectief en tijdslijn naar de toekomst toe waar het gaat om verdere autorisatie op Europees niveau is daar een onderdeel van, uiteraard met de veiligheid voor de scheepvaart in oogschouw.

“Zo zullen we op termijn bijvoorbeeld in een situatie komen dat er sprake is van een hybride omgeving met conventionele (zowel beroeps- als pleziervaart) en deels automatisch varende schepen op de vaarweg, maar ook in drukkere gebieden zoals havens of punten waar vaarwegen bij elkaar komen”, vertelt Frank. “Dat zijn zaken waar we vanzelfsprekend goed naar moeten kijken met elkaar, maar KBN heeft wel de verwachting dat ook daar uiteindelijk de juiste oplossing voor gevonden gaat worden. Wat we nu nog niet bedacht hebben is wellicht over vijf jaar de normaalste zaak van de wereld.”

“Ook het onderwijs moet niet vergeten worden in dit proces. Zeker verderop in de ontwikkeling heeft dat ook weer zijn invloed op het opleiden van mensen voor bepaalde functies, maar ook dat kan alleen in gang gezet gaan worden zodra ook daadwerkelijk alle seinen op groen staan voor een duurzame toekomst voor het automatisch varen in Europa”, sluit Frank af.

Over KBN

Koninklijke Binnenvaart Nederland is dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact. KBN is de spreekbuis namens de branche en behartigt daarmee de belangen van haar achterban. Samen met haar leden, belanghebbenden en overheden werken zij aan een toekomstbestendige binnenvaart. 

footer anchor