Nieuwe order Van Oord voor onbemand, autonoom varend offshore-vaartuig

Maritieme aannemer Van Oord heeft een nieuwe opdracht geplaatst bij Demcon unmanned systems, dit keer voor een onbemand, autonoom varend offshore-platform. Het vaartuig is geschikt voor uitdagende offshore-omstandigheden en wekenlange survey-operaties op zee. Door de inzet van deze elektrische onbemande vaartuigen kan Van Oord vergroenen, veiliger werken en medewerkers optimaal inzetten.

Demcon unmanned systems ontwikkelt en bouwt onbemande, autonoom varende platformen voor meet- en inspectiewerkzaamheden (survey) op het water. Van Oord deed al goede ervaringen op met de elektrisch aangedreven survey-vaartuigen voor hydrografische inspectie op binnenwateren, de DUS V2500 types. Met deze order zet de maritieme aannemer de stap naar onbemande offshore-survey.

Klein en krachtig

Het nieuwe vaartuig kan worden ingezet bij baggerwerken, installatie van windparken op zee en aanleg van maritieme infrastructuur. “Het autonome offshore-inspectieplatform is een slag groter, moet meerdere weken op zee kunnen blijven varen en zal nieuwe autonomietoepassingen krijgen voor de onbemande operaties”, vertelt Fedor Ester, managing director van Demcon unmanned systems. “Het bevat ons gestandaardiseerde, modulaire autonomiesysteem. Rond dit systeem passen wij de romp aan op basis van klantspecifieke prestatie-eisen. Daarnaast voegen we nieuwe functionaliteiten toe om beter aan te sluiten bij de operatie.” Dit wordt de DUS V5750. “Een makkelijk te hanteren vaartuig dat zonder hulpmiddelen op de grond kan staan en in een 20-voetscontainer past. Het vaartuig voor Van Oord wordt binnen een jaar geleverd. Daarna blijft het systeem up-to-date via onze software. Zo verbeteren we samen met Van Oord de autonome navigatie en maken we bredere toepassing mogelijk.”

Complete oplossing

Meet- en inspectiewerkzaamheden gebeurden tot voor kort vooral met bemande schepen. Inspelend op de actualiteit van digitalisering, verduurzaming en veiligheid, was Van Oord op zoek naar autonome oplossingen voor survey. Wim Balvert, verantwoordelijk voor beheer en innovatie van alle survey-equipment: “Van Oord ging met Demcon unmanned systems in zee voor de complete oplossing. Zij keken wat er op onze bemande survey-boten aan techniek zat en hebben daarvoor een onbemand vaartuig ontworpen.”

Het eerste resultaat was de VO:X Metiri (eerste DUS V2500 vaartuig), een robuust en compact inspectieplatform van slechts 2,5 meter lang voor inzet op binnenwateren en in kustgebieden. Met deze 100% elektrische, autonome vaartuigen kan Van Oord survey-activiteiten op afstand, kostenefficiënt en geautomatiseerd uitvoeren. De eerste ervaringen waren zo positief dat Van Oord er inmiddels vier heeft afgenomen en nu ook toepassingen zag voor een zeewaardige, grotere variant.

Nieuwe functionaliteiten

Voor het navigeren op zee wordt het bestaande V2500 situational awareness system – “waar ben ik en wat zie ik om mij heen?” – uitgebreid. Het werkt op korte afstand (150 meter) en in complexe omgevingen onder meer op basis van 360-graden laserscantechnologie met LiDARs. Om verder weg te kunnen kijken, zullen verschillende typen camera’s, radar en electronic navigation chart data worden gebruikt. Slimme algoritmes verwerken de informatie van al die sensoren en bronnen tot een digitaal wereldmodel van de omgeving rond het vaartuig. Het DUS collision avoidance system zorgt vervolgens voor de herkenning van obstakels en levert informatie over hoe deze kunnen worden ontweken volgens de regels op het water.

Verder krijgt het communicatiesysteem uitbreiding. De V2500 vaartuigen werken al met WLAN en een LTE (4G/5G) datalink; daar komt voor de V5750 nog satellietcommunicatie bij. Ester: “Zo zorgen we ervoor dat ook de communicatie redundant is uitgevoerd. Om verzekerd te zijn van robuustheid, moet er van alle systemen een back-up zijn, zodat het vaartuig altijd veilig autonoom huiswaarts kan keren.”

Inspectie bij kabelleggen

Een derde innovatie is specifiek bedoeld voor de eerste survey-toepassing die Van Oord voor ogen heeft. Dat is inspectie (‘touchdown monitoring’) bij het leggen van kabels van en naar offshore-windparken. Ester: “Een kabellegschip vaart langzaam en het survey-vaartuig volgt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dat vaartechnisch uitdagend en inefficiënt zijn. Wij ontwikkelen daarvoor een weersafhankelijke Dynamic Positioning functionaliteit. Die zorgt ervoor dat het vaartuig met de neus in de richting van wind, stroming en golven ligt, voor de minste weerstand. Dan kan het gebeuren dat het vaartuig zijwaarts varend het kabellegschip moet volgen. Dit lijkt een onnatuurlijke hoek, maar met ons eigen innovatieve Dynamic Positioning systeem is dat geen probleem.”

Het vaartuig is nagenoeg onzinkbaar door een waterdichte, gesegmenteerde en zelfrichtende romp. Daarmee kan het systeem operationeel blijven in zware omstandigheden en hoge golven. Ester: “Tijdens het ontwerp- en bouwproces valideren we de prestaties van het vaartuig continu in onze ‘sea keeping’-simulatie omgeving.” Voor de inzet op zee moet het platform veel langer kunnen varen dan op binnenwateren. De V5750 krijgt daarom meer batterijen en als die niet voldoende zijn, kan een hybride aandrijving de tijd op zee verder verlengen tot dertig dagen.

Optimale inzet van mensen

Naast kabelleggen ziet Balvert voor Van Oord andere mogelijkheden, zoals bij zandsuppletie voor de kust of als platform voor de inzet van drones bij de inspectie van windmolens. “Met de elektrische onbemande vaartuigen van Demcon unmanned systems kunnen wij vergroenen, veiliger werken en medewerkers optimaal inzetten. Op een bemand schip varen surveyors mee naar een project, bij een autonoom vaartuig haken ze op afstand pas aan als hun expertise wordt gevraagd.”

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen Markvoort, corporate communications specialist bij Demcon via 088 11 52 000. Zie ook www.demcon.com/unmanned en www.vanoord.com.

footer anchor