Meedenken en werken aan de implementatie van smart shipping in de werkgroep ‘Binnenvaart’

Technologische innovaties, zoals black box-systemen, op afstand bestuurd varen en het delen van vaarintenties, maken geautomatiseerd varen in de binnenvaart mogelijk. De adoptie van deze technologieën verloopt sneller dan menigeen denkt, inmiddels is bijvoorbeeld ca.10% van de binnenvaartschepen uitgerust met een track pilot. Deze innovaties kunnen de veiligheid op het water verbeteren, de binnenvaart duurzamer maken, de concurrentiekracht van de sector versterken en uitdagingen op het gebied van human capital aanpakken. De vergrijzing binnen de sector maakt het cruciaal om de arbeidsproductiviteit te verhogen en nieuwe doelgroepen aan te trekken. .

SMASH! start met een werkgroep Binnenvaart. De werkgroep heeft tot doel de acceptatie van deze ontwikkelingen te vergroten, met name door gebruikers een stem te geven bij de ontwikkeling van smart shipping-toepassingen. Samenwerking en uitwisseling van informatie tussen bedrijfsleven, academia en wet- en regelgevers is essentieel, zeker gezien de voortdurende ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Arjen de Jong zal als voorzitter de werkgroep leiden. “Door middel van samenwerking en kennisdeling helpen we de Nederlandse binnenvaart sector voorop te blijven lopen en nieuwe oplossingen sneller naar de markt te brengen.”

Bent u een verlader, reder of technologie provider met interesse voor autonoom varen? Meldt u aan voor de werkgroep en mee te werken om de implementatie van smart shipping in de binnenvaart te versnellen.

Voor meer informatie en deelname, neem contact op met Arjen de Jong: arjen@blue-dutch.com.

footer anchor