Netwerkpartner in de spotlight: Aquatic Drones

SMASH! is het netwerk voor smart shipping. Om het web van onze community en onze samenwerkingspartners verder te versterken introduceerden we recent de nieuwe feature: netwerkpartners. Elke maand zetten we een van deze partners in de spotlight. Collega’s geven ons een kijkje achter de schermen, vertellen over interessante ontwikkelingen en over verwachtingen rond de samenwerking in de SMASH!-community. In dit interview spreken we met Maarten Ruyssenaers, oprichter en CEO bij Aquatic Drones. 

Autonoom meten: duurzamer, veiliger, goedkoper en breder inzetbaar

Op de RDM Campus – waar ‘open’ samenwerking tussen markt, overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen de norm is – ontwikkelde een community in de periode 2011 – 2015 zes prototypes voor kleinere maritieme robots. Aan de wieg van deze community stond Maarten Ruyssenaers. Als logisch vervolg hierop startte hij in 2016 zijn bedrijf Aquatic Drones, met de ambitie: verder ontwikkelen van autonome meetvaartuigen voor hydrografische data en maritieme constructies op het hoogste marktniveau.

‘We startten dat jaar samen met Rijkswaterstaat een businesscasestudie waarin we keken naar de gewenste specificaties van het vaartuig en naar de winst die het biedt’, vertelt Maarten. ‘Het bleek dat we – ten opzichte van bemande vaartuigen – CO2 en kosten konden reduceren en meer veiligheid en inzetbaarheid wisten te realiseren.’ Vanuit de specificaties bouwde Aquatic Drones in 2017 de eerste generatie ‘Phoenix’. Maarten: ‘Binnen de samenwerking met Rijkswaterstaat konden we het direct inzetten voor bodemhoogtemetingen ten behoeve van baggerwerkzaamheden op de IJssel. Al snel volgden ook partnerships met onder meer de Port of Rotterdam, Boskalis en Deltares. In de tussentijd ontwikkelden we de tweede generatie van de Phoenix. Die is nog steeds in dienst, onder meer tussen de kribben in de IJssel, met hun uitdagende stroming. Op het gebied van autonomie en veiligheid heeft de Phoenix zich de afgelopen jaren echt bewezen.’

Phoenix 5: robuust en customized

De geschetste ontwikkelingen hebben geleid tot de derde generatie van het onbemande vaartuig: de productversie Phoenix 5. ‘Deze versie hebben we recent afgebouwd’, zegt Maarten gepast trots. ‘Alle lessen van de afgelopen jaren zijn hierin verweven en we hebben de systeemrobuustheid, zoals actieradius, stabiliteit, sensorintegratie en vermogen, verder vergroot.’ Als succesfactor noemt hij – naast de eigen kennis – de manier van werken. ‘Op de RDM Campus werkten we op een open manier samen met verschillende bloedgroepen. Dat is heel inspirerend en leerzaam en levert alle partijen ook het meeste op. Die lijn hebben we doorgetrokken in Aquatic Drones. Wij staan voor een open klantrelatie, adaptief zijn en écht samenwerken. Kijk, high-end systeemintegratie is heel complex, maar veel verbeterslagen zitten ook in de operatie van de klant. Die weet dat zelf vaak ook niet van tevoren. Daar samen proefondervindelijk achter komen maakt echt het verschil in de toepassing voor de klant.’

De toekomst komt snel: Phoenix Offshore

De komende maanden is Aquatic Drones druk met de opschaling van de productie en levering van de Phoenix 5 aan verschillende klanten. Ook zullen in het MARIN en nearshore testen plaatsvinden met een 5-meterversie van deze 5-serie. Een volgende generatie die al dit jaar van de tekentafel rolt is de Phoenix Offshore. ‘Deze generatie eist op alle niveaus meer kracht’, zegt Maarten. ‘Een grotere actieradius, bestand tegen hogere golven, een hoger vermogen. In deze ontwikkeling werken we samen met Rijkswaterstaat, TNO, Boskalis, Offshore Wind en de Reddingsbrigade Nederland. Later dit jaar zullen we ook met deze Phoenix testen uitvoeren in het MARIN.’

Naast andere ontwikkelingen noemt Maarten nog het predictive datamodel van zijn bedrijf. ‘In een ‘extra’ project op de IJssel kijken we hoe we met beschikbare data voorspellingen kunnen doen. De eerste resultaten zijn goed, dus daar gaan we de komende tijd mee door. Uiteindelijk zal dit leiden tot een vaartuig dat zelf op basis van data kiest wanneer, hoe vaak en hoe lang het moet uitvaren, meten en inspecteren. Zo kun je bijvoorbeeld heel nauwkeurig aangeven wanneer je moet baggeren en hoe je dat zo efficiënt mogelijk kunt doen. Uiteindelijk gaat het om het zo effectief mogelijk onderhouden en beheren van onze wateren.’

Open samenwerking levert alle partijen het meeste op

De samenwerking die Maarten voorstaat, ziet hij ook terug in de SMASH!-community. ‘Een voorbeeld? Op de site van SMASH! zag Martens en Van Oord wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan op de IJssel. Het bedrijf wil wellicht tot aanschaf van de Phoenix 5 overgaan voor een baggerprogramma op de Waal. We kijken nu of we een samenwerking kunnen realiseren. SMASH! fungeert daarbij onder meer als link naar vergunningen, vrijstellingen en wet- en regelgeving. Voor Martens en Van Oord kan het bijdragen aan de ambitie om zijn innovatieve voorsprong te behouden. Wij kunnen aantonen dat de Phoenix ook op een drukker bevaren rivier als de Waal zonder ingrijpen veilig werkt en natuurlijk een klant winnen. En Rijkswaterstaat ziet het als een testcase. Blijkt een innovatieve techniek als deze – of natuurlijk van onze conculega’s – goed te werken, dan kunnen de gebruikte checks en balances dienen als basis voor toekomstige vergunningen voor hoofdaannemers. Als partner binnen SMASH! stimuleert Rijkswaterstaat dit soort ‘particuliere’ innovatietrajecten op het gebied van smart shipping. Het wordt gezien als belangrijke succesfactor voor de onmisbare innovatie van de markt als geheel. Echt een mooi staaltje publiek-private samenwerking in de praktijk!’

footer anchor