Nieuw opleidingsschip STC biedt kansen voor slimme scheepvaart

Breng innovaties aan boord en ontwikkel samen met het onderwijs de nieuwste mogelijkheden in smart shipping

Studenten en docenten van maritieme opleidingen maakten gezamenlijk een plan voor een nieuw opleidingsschip voor opleidingsinstituut Scheepvaart- en Transportcollege (STC). De huidige opleidingsschepen zijn 60 jaar oud en aan vervanging toe. Peter Verheijen, deelprojectleider van het te bouwen schip, vertelt dat het met name in de afgelopen jaren hard gegaan is wat betreft nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de scheepvaartwereld.

 “Die nieuwe ontwikkelingen willen we meegeven aan de nieuwe generatie schippers, bemanning en monteurs. Zo stomen we hen klaar voor een slimmere scheepvaart. Het plan voor het opleidingsschip staat in de steigers met als doel om in 2022 echt uit te varen.” Peter, tevens regisseur Maritiem en Offshore innovatie op de RDM campus, nodigt het bedrijfsleven uit om daaraan bij te dragen.

Illustratie van de te bouwen Ab Initio

Samen met studenten

Meer dan een jaar lang hebben docenten en leerlingen van STC gewerkt aan een plan voor het nieuwe schip. Dat begon met een naamwedstrijd waar de naam Ab Initio; Latijn voor ‘vanaf het begin’ uit voortkwam. Daarna kwamen groepjes docenten, leerlingen, ondersteunend personeel en de huidige bemanningsleden maandelijks samen om een concept plan van eisen op te stellen. “Dat ging van een biljarttafel of zwembad aan boord, tot uiteindelijk de sensoren die het schip zou moeten hebben. Daarna ging de Europese aanbesteding van start. Damen Concordia gaat het schip bouwen”.  

Meer dan een opleidingsschip

Het opleidingsschip is nodig om leerlingen te kwalificeren voor een carrière in de scheepvaart. Maar het is meer dan dat. “We willen dat het een plek wordt waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe technieken. Daarom richten we ook een fieldlab in. We willen bedrijven de kans geven hun innovaties bij ons te komen testen. Zo enthousiasmeren we de nieuwe generatie binnenvaartondernemers voor nieuwe technieken én testen we de toepasbaarheid ervan. Een win-win-situatie,” aldus Peter.

Geautomatiseerd varen

“Ook willen we graag experimenten uitvoeren met geautomatiseerd varen; met gereduceerde of aangepaste  bemanning. Een shore control centre, of zelfs een digital twin: daar willen we leerlingen kennis mee laten maken. Daarom komt er nieuwe apparatuur aan boord waarmee we ook op afstand informatie kunnen aflezen, het schip op afstand kunnen adviseren en mogelijk zelfs besturen. Juist in deze tijden van corona wordt het belang van autonoom varen groter. Daar willen we onze studenten mee bekend maken.” Ook wordt er aan boord aandacht besteed aan slimme technieken die de vaarweg slimmer maken, zoals IVS Next en de Blauwe Golf.  

Voorbereid op de toekomst: modulair en zuinig

Het nieuwe opleidingsschip moet een flinke tijd meekunnen. Peter: “Daar zorgen we voor door modulair te bouwen. Dat betekent dat we eenvoudig onderdelen kunnen veranderen en aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.” Daarnaast heeft STC een grote ambitie: namelijk zoveel mogelijk emissieloos varen. Het is dan ook de bedoeling dat de Ab Initio het duurzaamste opleidingsschip wordt in Nederland. “We bouwen een hybride schip dat zowel op diesel vaart als elektrisch kan varen. Met de haven van Rotterdam zijn we in overleg over laadplekken, , waardoor we zelfs 80% van de tijd elektrisch kunnen varen. Ook zorgen we ervoor dat het schip zo wordt gebouwd dat het relatief makkelijk is om op waterstof te varen: een ontwikkeling waarvan we nu al zien dat die in de toekomst werkelijkheid zal worden. En wat dacht je van mogelijkheid om accu’s mee te nemen in containers? Zelfs daar zijn we op voorbereid.”

Meedoen

STC wil dit najaar aan de slag met de bouw voor het nieuwe opleidingsschip. Daarvoor worden bedrijven gezocht die daarin mee willen helpen. Dat kan natuurlijk door financieel bij te dragen, maar ook door onderdelen, apparatuur of innovatieve technieken aan boord te plaatsen. Op die manier kan het binnenvaartpersoneel van morgen al aan de slag met jouw apparatuur. Interesse? Neem contact op met Nicole van Spronsen, een collega van Peter.

Over de Ab Initio:

  • 67 meter lang
  • 30 leerlingen aan boord
  • duurzaamste opleidingsschip van Nederland
  • 272 kilo CO2-besparing per uur varen
  • 30 sponsoren uit het bedrijfsleven
  • Bekijk de website: https://stc-group.nl/projects/abinitio

30 sponsoren uit het bedrijfsleven

footer anchor