Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen

Vanaf 1 oktober 2018 is de Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen van kracht. Deze beleidsregel maakt het aanvragen van toestemming voor experimenteren met geautomatiseerde toepassingen op rijksvaarwegen makkelijker. Door experimenten mogelijk te maken wil het Rijk smart shipping-innovaties in de scheepvaartsector stimuleren.

Een volledige aanvraag kan ingediend worden bij het Loket smart shipping. Na ontvangst beoordeelt een multidisciplinair team van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jouw aanvraag. In de beoordeling let het team in het bijzonder op de manier waarop de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt gewaarborgd. Na een positieve beoordeling ontvang je van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat toestemming voor een tijdelijke praktijktest, waar nodig met aanvullende voorwaarden.

Het kan dat het experiment betrekking heeft op een gebied waar de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat niet de (enige) bevoegde autoriteit is. Ook kan het zijn dat voor een experiment moet worden afgeweken van bepaalde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om bemanningssamenstelling of technische eisen die aan schepen worden gesteld. Als dit uit een aanvraag blijkt zal het Loket Smart Shipping de aanvraag voor de aanvullende ontheffing(en) of toestemming(en) naar de bevoegde autoriteit(en) doorsturen en ondersteunen bij de afstemming.

Verdere ontwikkeling van smart shipping kan bijdragen aan de concurrentiepositie, veiligheid en duurzaamheid van de scheepvaart. Meehelpen kan door te gaan experimenteren. Met praktijkervaringen worden de effecten van smart shipping zichtbaar en kan het Ministerie haar beleid en internationale inzet bepalen.

Bekijk hier de Beleidsregel.

footer anchor