Studie naar geautomatiseerd afmeren

Binnen het programma Smart Shipping van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop automatisering de zee- en binnenvaart kan ondersteunen. 

In dit kader is door ARCADIS een studie verricht naar geautomatiseerd afmeren in de binnenvaart. In het onderzoek zijn zowel de technische als de economische facetten van geautomatiseerd afmeren beschouwd. ARCADIS heeft drie soorten technieken onderzocht: pneumatisch, magnetisch en het gebruik van robotarmen. Het bureau concludeert dat deze technieken, die zowel op het schip als op de wal kunnen worden geplaatst, nog niet voldragen zijn voor toepassing, en daarnaast op dit moment nog te hoge kosten met zich meebrengen. Gebruik op conventionele binnenvaartschepen is om deze redenen nog niet aan de orde. Bovendien stelt ARCADIS dat op volledig bemande schepen automatisch aanmeren weliswaar snelheids- en veiligheidswinst zou kunnen opleveren, maar dat de reductie van arbeid gering is.

Het onderzoek concludeert dat de techniek voornamelijk relevant is als schepen in de toekomst door toepassing van automatisering met een gereduceerde bemanning kunnen varen. De verdere ontwikkeling van deze techniek zullen we met aandacht volgen.

Het rapport van de studie vind je hier

footer anchor