Studiereis naar Noorwegen smaakt naar meer

Van 21 tot en met 24 november zijn we met een grote groep deelnemers uit het Nederlandse bedrijfsleven, onderwijs en overheden op studiereis geweest naar Noorwegen. Het doel? Kennis ophalen hoe de Noren werk maken van smart shipping én onze ervaringen delen. Tijdens de reis zijn we op bezoek gewest bij diverse bedrijven in Oslo en Trondheim en hebben we een bezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade in Oslo.

We kijken terug op een geslaagde reis. Tijdens de terugvlucht werd in de wandelgangen al gesproken over een mogelijke volgende bestemming…

Green digital and autonomous corridor

Op de eerste dag zijn we op het hoofdkantoor van Hyke, een aanbieder van elektrische en autonome veerponten in Oslo, met de deelnemers van de studiereis en een grote delegatie Noren in gesprek gegaan over het opzetten van een green digital and autonomous corridor tussen Nederland en Noorwegen. In de ronde tafel gesprekken zijn hebben we gediscussieerd over de kansen voor een dergelijke corridor en welke obstakels we hiervoor moeten overkomen.

Na de ronde tafelgesprekken zijn we met alle deelnemers op bezoek gegaan bij de Nederlandse Ambassade waar we in aanwezigheid van de Nederlandse Ambassadeur John Groffen een netwerkborrel hebben georganiseerd.

Samenwerking in ontwikkeling USVs en kleine veerponten

In Trondheim hebben we bij onze gastheren van Maritime Robotics een workshop georganiseerd waarin we een aantal van de obstakels in de roadmap verder hebben bestudeerd, en een aantal ideeën voor Nederlands-Noorse samenwerking hebben uitgewerkt, waarmee we volgend jaar samen aan de slag kunnen gaan. Denk aan gedeelde kennisevents, ideeën voor onderzoeksprojecten en mogelijk ook gezamenlijk optrekken in Horizon Europe projecten.

Bedrijfsbezoeken

Dag 2, 3 en 4 stonden grotendeels in het teken van bedrijfsbezoeken. We hebben in Oslo bezoeken gebracht aan Kongsberg, het Massterly Remote Operations Center en de USN (University of South-Eastern Norway), waarna we ’s avonds vertrokken naar Trondheim om een bezoek te brengen aan Maritime Robotics, het Shore Control Lab van NTNU en Zeabuz.

Hier hebben we kunnen ervaren hoe de samenwerking tussen kennisinstellingen, ontwikkelaars en hun klanten (met name ladingeigenaren) tot aansprekende resultaten kan leiden. Ook was er veel wederzijdse herkenning in de uitdagingen waar we in beide landen nog mee worstelen, niet alleen op het gebied van standaardisatie en regelgeving, maar dat er zeker ook nog stappen te zetten zijn om “autonome” schepen technisch betrouwbaar en efficiënt te laten functioneren.

De bedrijfsbezoeken hebben ons veel inspiratie gegeven, maar hebben ook de Noren geholpen met hun ontwikkelingen op het gebied van smart shipping en autonoom varen. De Nederlandse aanpak van ‘smart shipping’ met een opbouw van snel toepasbare deeloplossingen zijn door diverse sprekers uit onze delegatie met concrete voorbeelden toegelicht. Deze werden met interesse aangehoord door onze Noorse gastheren.

Er zijn mooie dwarsverbanden ontstaan die, volgens ons, zeker vervolg gaan krijgen.

Weet jij een goede bestemming voor een volgende reis? Neem dan contact met ons op!

footer anchor