Internationale Smart Shipping-werkgroep binnen PIANC

Rijkswaterstaat (RWS) en De Vlaamse Waterweg nv (DVW) nemen het initiatief om een werkgroep binnen PIANC op te richten.  Samen met andere internationale partijen gaan RWS en DWV onderzoeken welke impact smart shipping kan hebben op de infrastructuur en de rol van de vaarwegbeheerder.

Doelstelling

  • impact van smart shipping op vaarwegbeheerder in kaart brengen
  • kennis ontwikkelen in werkgroepen

Wat doet PIANC?

PIANC brengt nationale secties bij elkaar met als doel op internationaal niveau kennis met elkaar te delen. Het doel is kennisontwikkeling, maar ook het aanbieden van beleidskaders aan vaarwegbeheerders. Zo worden binnen PIANC internationale standaarden ontwikkeld om de vaarwegbeheerders te ondersteunen in de uitbouw en het onderhoud van hun vaarwegen en infrastructuur. PIANC organiseert congressen en publiceert wetenschappelijke rapporten, die in werkgroepen worden voorbereid. Op deze manier wordt kennis ontwikkeld over uiteenlopende thema’s die te maken hebben met vaarwegen en scheepvaart. 

Het team

 Het wereldwijde platform van PIANC zorgt voor makkelijke kennisuitwisseling. Zo is de impact van smart shipping op het netwerk en de taken van vaarwegbeheerders beter in te schatten. 

Michael Schreuder  (Senior Advisor Inland Shipping and logistics)
Rijkswaterstaat

PIANC staat voor Permanent International Association of Navigation Congresses. Het is een in 1885 opgericht internationaal samenwerkingsverband van allerlei partijen die betrokken zijn bij de binnenvaart of zeevaart. Hieronder bevinden zich vaarwegbeheerders, zoals RWS, maar ook onder meer ingenieursbureaus, baggeraars en loodsen. 

RWS is lid van PIANC. Toen het thema smart shipping actueel werd, hebben DVW en RWS direct erkend dat internationale samenwerking hierin van groot belang is. ‘Een schip stopt vaak niet bij de landsgrenzen’, zegt Michael Schreuder van Rijkswaterstaat. ‘Het kan niet zo zijn dat je hier in Nederland bezig bent met de ontwikkeling van smart shipping en er in de landen om je heen hele andere eisen worden gesteld. Doel is dus om door middel van internationale samenwerking een gedeeld beeld te krijgen van de ontwikkelingen en de invloed die deze ontwikkelingen hebben op de rol van de vaarwegbeheerder.’

Laatste ontwikkelingen

De voorbije maanden werd gewerkt aan een voorstel voor een werkgroep binnen PIANC en recentelijk keurde het bestuur van PIANC in Panama het voorstel goed. Deze werkgroep zal tegen het einde van het jaar actief worden en zo’n twee jaar doorlopen. RWS en DVW willen er zoveel mogelijk internationale partijen in betrekken om zo een compleet beeld te krijgen van wat er internationaal gezien in de binnenvaartsector speelt. Uiteindelijk zal de kennis die door de werkgroep is vergaard worden gepubliceerd. Omdat de werkgroep naar verwachting veel nieuwe vragen zal oproepen, zullen er ook vragen voor vervolgonderzoek worden opgesteld.

Bron fotografie: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier

footer anchor