CoVadem: Varend meetnet met inmiddels +100 schepen

CoVadem verzamelt data over de waterdiepte van meer dan 100 schepen

De vaarweg is dagelijks aan verandering onderhevig. De waterstanden wisselen van dag tot dag en ook de bodem verandert. Dat heeft invloed op conditie van de vaarweg. Het is juist de conditie van de vaarweg die de effectiviteit bepaalt van de scheepvaart. Hoewel de waterstanden publiek beschikbaar zijn, is de waterdiepte dat niet. CoVadem brengt de actuele waterdiepten in kaart met data van inmiddels meer dan 100 schepen.  “Door een zo actueel mogelijk zicht op de beschikbare waterdiepte kan de binnenvaart onveilige situaties voorkomen, efficiënter varen, inzichten opbouwen en die vertalen in een duurzame, toekomstbestendige sector”, vertelt Meeuwis van Wirdum. 

We gaan voor 250 deelnemers

Schippers kunnen zich aansluiten bij CoVadem. “Op dit moment zijn er ruim 130 schepen aangesloten bij CoVadem”, geeft Meeuwis aan. “Ook zijn er 100 schepen die we de komende maanden kunnen installeren. Natuurlijk is het zo dat hoe meer schepen deelnemen, hoe nauwkeuriger het systeem wordt. Ons doel is dan ook om eind van het jaar 250 deelnemende schepen te hebben. Dat aantal garandeert een goede continue dekking van de informatie voor een reis van Basel tot aan Rotterdam.” 

Aan boord van een deelnemend schip wordt een CoVadem-box geplaatst die verschillende (bestaande) sensoren uitleest. Ieder schip met een GPS, uitleesbare dieptemeter en een beladingsmeter kan aansluiten. De gegevens van alle aangesloten schepen verwerkt CoVadem tot bruikbare informatie over de actuele diepte-informatie en waterstandvoorspellingen waar deelnemers altijd toegang tot hebben.

Deelnemers aan CoVadem zijn enthousiast. “We verwachten onze deelnemers halverwege dit jaar ook een nieuwe tool te kunnen bieden. We zijn namelijk druk bezig om de inzichten die we op doen te vertalen naar een dieptekaart die gebruikt kan worden in de bestaande navigatiesoftware. In plaats van een platte weergave van de navigatieroute, kun je daarin dan ook de waterdiepte zien.”

Vaarwegbeheer

Het werk van CoVadem is niet alleen belangrijk voor schippers, maar ook voor vaarwegbeheerders. Rijkswaterstaat bepaalt bijvoorbeeld de minst diepe plekken in de vaarweg, om schippers hiervoor te waarschuwen. Alle patrouilleschepen van Rijkswaterstaat zullen binnenkort ook helpen de data te verzamelen met CoVadem. “Onze technieken dragen bij aan nieuwe inzichten op dat gebied: we kunnen de beheerder helpen gerichter zijn eigen metingen in te zetten. Ook kan deze data bijdragen aan speciaal ontwikkelde modellen over de voorspelling van de vaarwegcondities”, vertelt Meeuwis.

Slimmere scheepvaart 

De data die CoVadem verzamelt en de kennis die wordt opgedaan dragen bij aan de ontwikkeling van een slimme scheepvaart. Dat helpt de binnenvaart nog veiliger, efficiënter en schoner te varen dan nu. Dankzij CoVadem komt voor alle opvarenden informatie beschikbaar die tot dusver alleen voor de meest ervaren schippers voorhanden was.

Deelnemer worden

CoVadem wil haar netwerk graag uitbreiden. “Daarom bieden we op dit moment aan dat we kosteloos schepen aansluiten op ons netwerk mét allerlei voordelen. Daar vragen we voor terug dat een schip tenminste drie jaar zijn metingen met ons blijft delen.” Neem voor meer informatie contact op met CoVadem.

footer anchor