EZ heeft subsidie beschikbaar voor innovatieve duurzame schepen

Het Ministerie van Economische zaken heeft onlangs een subsidieregeling geopend gericht op verduurzaming van schepen. Zo kunnen technologieën worden getest om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen. Het te bouwen of te verbouwen zee- of binnenvaartschip moet een brutogewicht hebben van meer dan 100 ton, voor sleep- en vissersboten gelden andere regels.

In de regeling is niet beschreven welke technologieën gebruikt moeten worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Dat betekent dat ook smart shipping-technologie mogelijk is, mits deze een bijdrage levert aan een meer duurzame inzet van het schip. De aanvragen worden beoordeeld op basis van het innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject, de bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming, de economische potentie en toepassingsmogelijkheden van het scheepsbouwinnovatieproject en de kwaliteit van de aanvraag.

Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) tot dinsdag 6 oktober.

footer anchor