Terugblik SMASH!UP Standards in Smart Shipping

Er wordt wel gezegd dat ieder schip anders is. Met de opkomst van slimme systemen aan boord van verschillende leveranciers wordt de behoefte om onderling protocollen en standaarden af te spreken steeds groter. Niet het spannendste onderwerp in Smart Shipping, wel een belangrijk onderwerp. 50 geïnteresseerden kwamen op 11 maart naar Campus@Sea in Scheveningen voor de SMASH!UP hierover.

Een grote groep mensen in een zaal kijken naar een presentatie op een scherm

Proeftuin de Noordzee

De middag werd geopend door Arno Segeren van Gemeente Den Haag. Arno zet zich in om in het havengebied van Scheveningen en een testgebied voor de kust innovatieve maritieme bedrijvigheid te verzamelen. Campus@Sea is het gebouw waar alles samenkomt. Proeftuin op de Noordzee is de verzameling projecten van o.a. Noordzeeboerderij, innovatieve zeiltopsport en 5G-connectiviteit.
> Bekijk hier de presentatie

Bridgescout van SensorMaritime

Vervolgens vertelde Mark-Ivo van Ooijen waar en hoe SensorMaritime het product BridgeScout van standaarden en protocollen voorziet. Met Bridgescout wordt een schipper gewaarschuwd wanneer een (te lage) brug wordt genaderd. Door zoveel mogelijk bestaande protocollen en standaarden te kiezen ben je als leverancier toegankelijk voor samenwerking.
> Bekijk hier de presentatie

5G en de scheepvaart

De derde spreker was Feiko Gorter van KPN ICT Consulting. KPN legt dit voorjaar een 5G-netwerk aan gericht op de Scheveningse Proeftuin op de Noordzee zodat er geëxperimenteerd kan worden met 5G in een maritieme omgeving. Ideeën voor experimenten met video-streaming of snellere dataoverdracht zijn van harte welkom.
> Bekijk hier de presentatie

CESNI TI: Europese standaarden

Brian Vrijaldenhoven van Rijkswaterstaat is vice-voorzitter van de CESNI-TI. CESNI stelt standaarden op voor de Europese binnenvaart, onder andere voor techniek aan boord en voor bemanning maar sinds kort ook voor Informatie Technologie (TI in het Frans).
> Bekijk hier de presentatie (EN)

Methode beoordeling veiligheid

Hala Elrofai van TNO heeft gewerkt aan StreetWise, een model om de equivalente veiligheid van autonome systemen in auto’s te beoordelen in vergelijking tot normale bestuurders. Hala lichtte toe hoe uit een haalbaarheidsstudie met AIS-data bleek dat dit model ook toepasbaar is voor de scheepvaart.
> Bekijk hier de presentatie (EN)

Hoe werken we hierin samen?

De laatste spreker was Jan van Bekkum van RH Marine. Hij daagde de groep uit om eens goed na te denken over wat werkelijk nodig is om samen een ambitieus doel te bereiken. Wie heeft standaarden het meest nodig, hoe behouden we onze gezamenlijke internationale voorsprong en hoe kunnen we teveel concurrentie op dezelfde technieken voorkomen?

Volgende SMASH!UP

Heb je suggesties voor een volgende SMASH!UP? Dan horen wij het graag. Geef ze aan ons door.

footer anchor