Joint Industry Project Autonomous Shipping

Volledig autonoom varen is een belangrijke ontwikkeling voor de Nederlandse maritieme sector. Het bereiken van volledige autonomie is een eindbeeld, maar de weg daar naartoe is misschien wel interessanter.

Doelstellingen

De integratie en demonstratie van bestaande, beschikbare technologieën die nodig zijn om autonoom te kunnen varen. 

Partners

Bosch Rexroth, Bureau Veritas, Damen Shipyards, DEKC Maritime, Feadship, Fugro, MARIN, Maritiem Instituut Willem Barentz – NHL, Nederlands Loodswezen, Netherlands Maritime Technology, Rotterdam Mainport Insitute (STC  & Hogeschool Rotterdam), SeaZip, TNO, TU Delft en Robosys Automation.

In Joint Industry Project Autonomous Shipping werken bijna zestien partijen (bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen én overheden) samen aan een twee jaar durend praktijkgericht onderzoek. Doel van dit onderzoek: De integratie en demonstratie van bestaande, beschikbare technologieën die nodig zijn om autonoom te kunnen varen.

Gestart wordt met een literatuurstudie en een analyse van mogelijke business cases. Daarna wordt een functionele breakdown (op het niveau van bemanning én techniek) gemaakt om de niveaus van autonomie te bepalen. Ook wordt gekeken naar veelvoorkomende storingen aan boord en verstoringen in de omgeving van een schip (scheepvaartverkeer en weersomstandigheden). Vervolgens wordt onderzocht of we met bestaande technieken in staat zijn om deze (ver)storingen vanaf de wal onder controle te krijgen of te verhelpen.

Dit wordt getest door middel van simulatie en verschillende demonstraties, zowel vanuit de kantooromgeving als fysiek aan boord. Het project legt zich toe op technologie die nodig is om bestaande zeeschepen volledig autonoom te laten varen, niet op de technologie die nodig is om andere functies van het schip te vervullen. 

Het team

“Het bereiken van volledige autonomie is een eindbeeld, maar de weg daar naartoe is misschien wel interessanter.”

Sanne de Vleeschhouwer (Innovation Manager Netherlands Maritime Technology)

Het project geeft de partners inzicht in de huidige staat van de techniek én inzicht in de kennis, kunde en technologie die nog nodig is om volledige autonomie te bereiken. Met dat resultaat kunnen de partners, ieder vanuit een eigen invalshoek, richting geven aan eigen ontwikkelingen en oplossingen. Zo dragen alle deelnemers bij aan slimme oplossingen voor de zeescheepvaart. 

Het startsein van dit Joint Industry Project werd gegeven tijdens de SMASH bijeenkomst van November 2017 en zal worden afgerond in het najaar van 2019. Netherlands Maritime Technology is namens de partners penvoerder voor dit project. Meer informatie over het project vind je op  www.autonomousshipping.nl.

footer anchor