SMASH! aan de slag: een vooruitblik

De kop is eraf en het Nederlands Forum Smart Shipping is van start. De lancering op 21 september markeerde een start van een bijzondere samenwerking tussen 15 maritieme organisaties. Een samenwerking waarin marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan de implementatie van smart shipping werken om de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepvaart te versterken en Nederland een toonaangevend land op het gebied van smart shipping te maken. En daar wordt hard aan gewerkt: we blikken met je vooruit op de komende maanden van SMASH!.

De route uitstippelen

We weten waar we naartoe willen: al vanaf 2025 varen autonome schepen veilig en rendabel op de binnenwateren, en vanaf 2030 verwachten we ook de eerste commerciële toepassingen op ze. Maar hoe bereiken we dat met elkaar? “Eén van de dingen waar we mee aan de slag zijn is het opstellen van een roadmap”, vertelt Marco Scholtens. “Het worden meerdere in elkaar gevlochten roadmaps. We gaan samen met onze adviesraad en netwerkpartners onderzoeken welke richting de ontwikkelingen op het gebied van smart shipping naartoe gaan en waar we naartoe gaan werken. Waar werken we naartoe als het gaat om het smart ship, smart ship ecosystem en smart logistics? Welke uitdagingen komen we tegen? Welke afhankelijkheden zijn er?”

Het doel van deze roadmap is om de activiteiten van onze community in een bredere context te plaatsen. Op die manier brengen we in kaart wat de ontbrekende schakels zijn; waar blijven nog kennisvragen liggen? In de afgelopen jaren zijn al diverse studies verricht die we hierbij als uitgangspunt kunnen inzetten.

In de roadmap hebben we ook oog voor alle tussenstappen die we te nemen hebben. Technologie op het gebied van smart shipping die nodig is om in de toekomst autonome scheepvaart mogelijk te maken, is vaak nu ook al te gebruiken op bemande schepen. Ook al is autonoom en onbemand varen dan nog niet aan de orde.

Werkgroepen: smart ship, smart ecosystem en smart logistics

De roadmaps vormen ook de basis van de werkgroepen die aan de slag gaan rondom de drie bovenstaande thema’s. De komende maanden wordt er in kleine groepen aan de structuur van deze roadmaps gewerkt. Vroeg in het voorjaar van 2021 verwachten we dan de invulling met hulp van de community te gaan inrichten, onder meer door een serie interviews en het verzamelen van projectinformatie. We streven ernaar om voor de zomer een eerste versie van een dynamische roadmap toegankelijk te kunnen maken voor de SMASH! community.

Netwerk

Natuurlijk breiden we ook ons netwerk verder uit. Op dit moment zijn er vijftien partners aan het forum verbonden. We hopen meer kennisinstellingen, overheden en marktpartijen aan ons te verbinden om samen te werken aan onze ambitie. We zijn in gesprek met meerdere provincies over partnerschap. Ook zijn we met meerdere bedrijven aan het verkennen hoe zij als netwerkpartner een actieve bijdrage aan het forum kunnen leveren. Shipping Technology, Damen, Deltares en Kotug hebben hun interesse al kenbaar gemaakt, en we hopen er nog dit jaar een aantal aan toe te voegen.

Kennis delen

En ook zorgen we ervoor dat jij als lid van onze community op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen. Zo nemen we je op 9 november mee op een virtuele excursie bij MARIN. Aan het einde van volgende maand we een SMASH!UP over smart shipping als oplossing voor logistieke uitdagingen in de binnenstad.  Daarover houden we je op de hoogte.

Wie is er aan de slag?

De drijvende kracht achter al deze activiteiten is het kernteam van SMASH!. Een team van professionals werkzaam bij de verschillende partners van het forum:

  • Marco Scholtens (NMT) is programmamanager en begeleidt de werkgroep Smart Ship. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep, de adviesraad en voor nieuwe (netwerk) partners;
  • Thierry Verduijn (via TKI Dinalog) begeleidt de werkgroep Smart Logistics. Hij maakt de link tussen de techniek en de logistieke use cases die de implementatie van de technologie rechtvaardigen;
  • Henk Zwetsloot (Groningen Seaports) is het eerste aanspreekpunt voor de community in Noord Nederland, en maakt de connectie tussen slimme schepen en een slimme haven.
  • Jelmer de Lange (Rijkswaterstaat) begeleidt de werkgroep smart ship ecosystem en kijkt vanuit de vaarwegomgeving naar onderwerp smart shipping;
  • Salih Karaarslan en Khalid Tachi (EICB) begeleiden de werkgroep Smart Ship vanuit hun ervaring in innovatie in de binnenvaart en leggen verbinding met ondernemers in de binnenvaart;
  • Tessa Luijben en Edward Gilding (Innovation Quarter) brengen organisaties in verbinding met veelbelovende projectvoorstellen en adviseren consortia over mogelijkheden in publiek private projecten;
  • Martijn Troost (Gemeente Rotterdam) legt de verbinding met de marine services community;
  • Iris Knuit en Jarno Voigt (Maatschap voor Communicatie) zijn de communicado’s van het stel en ondersteunen het team op het gebied van communicatie;
  • Nathalie Nipius (NML) verzorgt de operationele ondersteuning van het programmabureau en is de link met de Stichting Nederland Maritiem Land, de legale entiteit van waaruit het kernteam opereert.
footer anchor