Heeft het delen van intenties via trackpiloten de toekomst?

Symposium op 16 november in Rotterdam

Kom op woensdag 16 november naar het Engelstalig symposium “The potential of intention sharing in inland shipping” en leer alles over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van intenties delen. 

“Wie is het beste in staat om aan te geven wat de intentie van een schip op een vaarweg is? Dat is uiteraard de navigatie van dat schip zelf.” Programmamanager Patrick Potgraven (Ministerie IenW) beantwoordt direct z’n eigen vraag. Het aangeven van de eigen intenties door het schip zelf, is in basis het idee achter het project ‘Intenties delen’ van het programma Smart Shipping. Door deze intenties te delen met andere gebruikers op de vaarweg kunnen zij hierop reageren en hun plan trekken.

Potgraven ziet deze ontwikkeling als een eerste stap in een toekomst waarin schepen met elkaar communiceren. Dit najaar vond er een simulatorexperiment plaats bij MARIN. In het experiment waren de trackpiloten van Argonics, Shipping Technology en Tresco zo aan elkaar gekoppeld, dat schepen tot een aantal minuten vooruit informatie konden uitwisselen over de verwachte positie.

Dankzij de snelle groei van het aantal trackpiloten in de binnenvaart, wordt informatie over de intenties van schepen breed beschikbaar. Schepen die zijn uitgerust met trackpiloten, kunnen de verwachte koers en grondsnelheid delen met schepen in de buurt. Deze technologie belooft de scheepvaart veiliger te maken. En eenvoudiger, want schippers hoeven de intenties van andere schepen niet meer te achterhalen.

De resultaten van dit experiment worden gedeeld op het symposium “The potential of intention sharing in inland shipping”. Dit Engelstalig symposium vindt woensdagmiddag 16 november plaats in Rotterdam en wordt mede door SMASH! georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst lopen we ook vooruit op een implementatie van dit concept en de wijze waarop andere partijen kunnen aanhaken.

Wilt u bij hierbij aanwezig zijn? Meld u dan snel aan door een e-mail te sturen aan smartshipping@rws.nl. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

footer anchor