Actuele waterdiepte zichtbaar in Inland ECDIS viewer

Vanaf nu is de Smart Navigation-module van CoVadem beschikbaar voor gebruikers van de Inland ECDIS-viewers van Periskal en Tresco Engineering. Daarmee krijgen schippers real time-informatie over waterdiepten op de Waal en Rijn in hun stuurhuis: geïntegreerd in de elektronische vaarkaart.

Het toevoegen van actuele waterdiepte aan ECDIS (Elektronische kaart) is een goed voorbeeld van data fusion: het samenvoegen van diverse datastromen om een beter inzicht in de nautische situatie te krijgen. De actuele waterdiepte van CoVADEM wordt in kaart gebracht door een waterdiepte database continue te actualiseren met behulp van data van schepen die verbonden zijn met CoVADEM. Door deze op de elektronische kaart te plotten krijgt de schipper een beter inzicht in de nautische situatie. 

Betere kennis van de actuele waterdiepte kan bij lage waterstanden gebruikt worden om schepen optimaal te beladen en het verkleint het risico om aan de grond te lopen, met alle schade aan schip en natuur die daaruit volgt.

Succesvolle data fusion is een essentiële bouwsteen voor autonoom varen, en daarmee een belangrijke smart shipping technologie.

Lees hier het volledige nieuwsbericht bij CoVADEM

footer anchor