SMASH! mobiliseert achterban voor de RDM regeling

17 augustus was de indieningsdatum voor een eenmalige en zeer interessante subsidieregeling voor de smart shipping community in Nederland: de R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De RDM is bedoeld om teruglopende R&D uitgaven bij innovatieve bedrijven in de mobiliteitssectoren tegen te gaan en om deze sectoren te helpen zich “de crisis uit te innoveren”.

SMASH! heeft vanaf het begin van deze regeling meegedacht en meegeschreven aan de maritieme onderzoeksagenda, in lijn met de roadmap smart shipping, die wij parallel ontwikkelen. Na publicatie van deze regeling in mei was er weinig tijd om consortia te vormen en projectvoorstellen in te dienen. Het programmabureau heeft, gebruikmakend van het SMASH! netwerk, een kickstart gegeven aan een breed consortium waarin 22 partners samenwerken om smart shipping en autonoom varen in Nederland een flink aantal stappen dichterbij te brengen. Penvoerder DEMCON is slechts een van de vele SMASH! partners en netwerkpartners die participeren in dit consortium.

Het voorstel “GUMMi” (Geautonomiseerd Uitvoeren van Maritieme Missies) kijkt veel verder dan alleen de scheepstechnologie. In de vier jaar dat het project moet gaan duren worden een aantal concrete use cases uitgewerkt door de deelnemende bedrijven. Deze ontwikkelingen worden geïntegreerd in een missiemanagement systeem waarin de interactie tussen deze schepen en alle betrokken partijen op de wal wordt uitgewerkt, zowel in normale operaties als in reactie op calamiteiten. Daarnaast wordt een methodiek voor het aantonen van de veiligheid van deze systemen ontwikkeld en getest.

Uiterlijk 16 november volgt de uitslag van deze aanvraag, waarna het project hopelijk begin 2022 kan beginnen. Wordt vervolgd…

Deelnemende partners

 • Aquatic Drones BV
 • Stichting Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)
 • Captain AI BV
 • C-Job & Partners B.V.
 • C-Job R&D B.V.
 • Demcon Advanced Mechatronics Enschede B.V.
 • Stichting Deltares
 • Damen Schelde Naval Schipyards BV
 • Demcon Unmanned Systems B.V.
 • El-Tec Elektrotechnologie BV
 • IHC Systems B.V.
 • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland
 • Nevesbu BV
 • Netherlands Maritime Technology Foundation
 • van Oord
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • RH Marine Netherlands B.V.
 • Sapienza Consulting B.V.
 • Smart-Ship B.V.
 • Shipping Technology BV
 • TNO
 • TU Delft
footer anchor