Experimenteren met smart shipping: interview met Deep & Simon RS

In mei 2020 heeft het Loket Smart Shipping toestemming afgegeven aan Deep b.v.  voor het experimenteren met verregaand geautomatiseerd varen op de Waddenzee. Daar test Deep het uitvoeren van metingen met een autonoom meetvaartuig. En ook de afgelopen maanden zijn die test doorgegaan. Het is de ambitie van Deep en innovatie Simon RS om bodemonderzoek (survey) uit te voeren waarbij zowel de onderzoeker (surveyor) als de bemanning niet aan boord van het meetvaartuig zijn maar vanuit een control-room op de wal expertise inzetten om het onderzoek goed uit te voeren, Jurgen Beerens (Deep B.V.) en Marteyn Blok (Simon RS) lichten toe waar zij staan.

schip experiment deep
Foto tijdens het experiment, van Deep b.v.

Deep is een surveybedrijf en verricht hydrografische en geofysische metingen op zee, de rivieren en de binnenwateren. Het bedrijf is 21 jaar geleden gestart, momenteel werken 80 medewerkers aan de kartering van de waterbodem op allerlei locaties in binnen- en buitenland.Simon RS is een start-up met Deep als aandeelhouder. De ambitie van Simon RS is om als disrupter in de markt producten en diensten te ontwikkelen die dusdanig nieuw zijn dat ze bij de toekomst van survey-werkzaamheden op zee en binnenwateren passen.

Hoe werkt bodemonderzoek?

In de huidige uitvoering van survey-opdrachten door Deep is er crew aan boord voor de vaartaken en een surveyor voor de analyse van de meetgegevens. Op de Waddenzee wordt zelfs vaak gewerkt met een moederschip (hotelschip) van Deep wat samen met verschillende meetvaartuigen enkele dagen de zee werkt om bodemmetingen in een bepaald gebied te verrichten.

Experimenteren in kleine stappen

In de experimenteerperiode wordt één van de meetvaartuigen van Deep tijdelijk uitgerust met functies voor autonoom varen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en technologie van Sea Machines. Het schip krijgt extra sensoren en besturingssoftware die missie-planning mogelijk maakt, toegang geeft tot besturing op afstand en tot op zekere hoogte autonoom kan varen. Tijdens alle experimenten zal er crew aan boord blijven om waar nodig in te kunnen grijpen.

Doordat Deep een bestaand schip kan uitrusten met autonome functies worden kleine stapjes in de richting van autonoom varen gezet. In de toekomst staat misschien ook het scheepsbouwkundige ontwerp van zo’n meetvaartuig ter discussie, maar door kleine stapjes te zetten wordt sneller geleerd en blijven risico’s beperkt.

Autonoom varen levert een hele nieuwe dynamiek op voor het survey-proces en het bedrijf, waar Deep in deze experimenteerperiode ervaring mee wil opdoen. De surveyor was al regelmatig niet langer fysiek aan boord maar keek mee vanaf de control-room op de wal. Wat verandert er in de interactie met de surveyor als het schip automatisch een geprogrammeerd routeplan volgt? Welke communicatie wordt anders als het schip op afstand bestuurd wordt? Welke procedures veranderen? Wat wordt de rol van het moederschip?

Betere verbindingen bieden mogelijkheden

Door technische verbeteringen die door Deep en Simon RS de afgelopen jaren zijn ontwikkeld lukt het om steeds beter verbinding met de wal te maken tijdens de werkzaamheden op zee. Daardoor is het nu al mogelijk om op afstand de meetresultaten live te volgen, waardoor de surveyor niet langer aan boord hoeft te zijn. Grote winst, gezien de specifieke en schaarse expertise die deze surveyors bezitten.

Autonoom varen en personeelstekort

Schaarste op de arbeidsmarkt is voor Deep ook een belangrijke reden om in te zetten op autonoom varen. Het vinden van gekwalificeerd personeel is al lange tijd erg lastig. In de maritieme sector is autonoom varen de laatste jaren in opkomst, een trend waar Deep ook van kan profiteren al is het autonoom uitvoeren van surveys wel iets anders als het autonoom varen tussen twee havens. Uiteindelijk is een geslaagde survey met efficiënte inzet van menselijke expertise en technische middelen het einddoel, waarbij menselijke inzet op afstand in plaats van aan boord veel nieuwe mogelijkheden biedt.

Loket Smart Shipping

Het Loket Smart Shipping heeft toestemming gegeven voor het uitvoeren van de experimenten tot het einde van 2020. Volgens Jurgen Beerens van Deep verliep het aanvragen van de toestemming vlot en prettig. Natuurlijk waren er na het opsturen van het eerste projectplan enkele vragen vanuit Rijkswaterstaat. Maar na enkele contacten telefonisch en per e-mail konden de vragen beantwoord worden en was de toestemming binnen.

footer anchor