Handboek vesseltrains

Het NOVIMAR-project heeft tot doel het vervoer over water zodanig aan te passen dat het optimaal gebruik kan maken van de bestaande shortsea, zee-rivier en binnenwateren, waardoor de gehele vervoersketen over het water tot in de stedelijke omgeving wordt uitgebreid.

NOVIMAR heeft een verscheidenheid aan onderzoeksthema’s die zorgen voor een evenwichtige evaluatie van het voorziene transportsysteem. Daarnaast identificeert NOVIMAR de benodigde randvoorwaarden voor het transportsysteem en lopende ondersteunende ontwikkelingen in de industrie en andere projecten.

Vessel trains zijn een belangrijke stap in het aanpassen van de vervoersketen over water. Het biedt mogelijkheden voor meer flexibiliteit in vrachtbestemmingen, gebruik van waterwegen en inzet van bemanning.

Een handboek over het gebruik van vessel trains is uitgebracht door NOVIMAR

footer anchor