Het Nationaal Forum Smart Shipping gaat er komen!

Op verzoek van het programma Smart Shipping van het Ministerie van I&W heeft Nederland Maritiem Land de haalbaarheid van een publiek-private samenwerking onderzocht. Daarvoor is de interesse gepeild bij een aantal potentiële deelnemers.

Publiek private samenwerking is een manier om smart shipping in Nederland goed van de grond te krijgen. Er is kennis nodig, een economisch voordeel en er is aanpassing van regelgeving nodig. Het Nationaal Forum brengt deze drie soorten partijen (overheden, bedrijven & kennis) bij elkaar in een eigen ecosysteem.

Het Nationaal Forum Smart Shipping speelt een rol door de implementatie van Smart Shipping in Nederland te bevorderen, zowel in de zeevaart als in de binnenvaart. Dat doet het forum door het bundelen van energie, maar ook door met elkaar de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan technische aspecten (zoals technische en data standaarden, maar ook standaarden voor veiligheid), juridische en operationele aspecten, maar ook aan de sociaal-economische gevolgen van automatisering in de scheepvaart.

Uit de inventarisatie is gebleken dat voldoende deelnemers de doelen onderschrijven en zich willen committeren om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Forum Smart Shipping. Dat betekent dat de totstandkoming slechts een kwestie van tijd is. 

We zullen u vanzelfsprekend via deze nieuwsbrief en de site smashnederland.nl op de hoogte houden. Heeft u Marco Scholtens, een van de kwartiermakers van het forum, nog niet gesproken en denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact met ons op.

footer anchor