Hoe verzeker je een autonoom vaartuig?

Op maandag 13 september is de eerste verkenning geweest van de werkgroep rondom het verzekeren van autonome schepen. Verschillende partijen betrokken bij het verzekeren van schepen waren daarbij aanwezig. De vraag vanuit SMASH! stond centraal: “wat hebben jullie nodig om nieuwe producten te ontwikkelen voor autonome vaartuigen?”.

Vanuit de roadmap zijn er meerdere obstakels geïdentificeerd voor het verzekeren van deze nieuwe schepen. Vragen rondom aansprakelijkheid, updates van systemen en wat zegt de wetgeving over smart shipping?

Na een update van Willemijn Putz van Boonk & van Leeuwen over de huidige stand van zaken over de Europese en Nederlandse regelgeving gaf SMASH! een presentatie over de opbouw van de roadmap en hoe iedereen hier mee kan werken. Vervolgens werd er tijdens de workshop dieper ingegaan op de behoeftes van de aanwezige bedrijven en instellingen om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen rond smart shipping.

Er zijn vijf thema’s benoemd waar de groep mee aan de slag wil gaan:

  1. Meer inzicht in de risico’s van de technische specificaties van de systemen,
  2. Vergroten van de bereidheid van verzekeraars om smart ships te verzekeren,
  3. Aansluiten van verzekeraars en andere zakelijke dienstverleners bij innovatieprojecten om oplossingen te ontwikkelen op het gebied van verzekeren en financieren (interdisciplinaire samenwerking),
  4. Actueel inzicht in de wet- en regelgeving en de ontwikkeling van de techniek voor smart shipping en
  5. Het ontwikkelen van certificering voor deze schepen, zodat ze onder klasse kunnen varen.

Verder werd geconstateerd dat de ontwikkeling van smart shipping relaties heeft met de ontwikkelingen op gebied van schone brandstoffen. Ook hiermee zijn vraagstukken op het gebied van verzekeren gemoeid.

De komende tijd wordt geïnventariseerd welke instellingen in de verzekeringsbranche en de maritieme sector al actie ondernemen op de bovengenoemde thema’s en hoe SMASH! daarmee kan samenwerken. Het resultaat hiervan zal in werkgroepverband besproken worden, waarna er afspraken worden gemaakt over de beoogde resultaten en de werkwijze van de werkgroep.

Wil je meepraten? Neem contact met ons op.

footer anchor