Interessepeiling: subsidieprojecten smart shipping China

De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op dit moment aan het nadenken over een subsidiemogelijkheid op het thema green- en smart shipping. De RVO hoort graag van jou of je daar interesse in hebt. Dat kan je laten weten door onderstaande vragen te beantwoorden en contact op te nemen met tong.jiang@rvo.nl

Wat voor projecten?

De mogelijkheid waar RVO over denkt gaat over het financieren van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken met partijen buiten Europa. Specifiek zou de RVO dan projecten willen ondersteunen op het gebied van gezamenlijke uitvoering van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (TRL levels 4-6), waarbij de projectpartners door hun eigen nationale financieringsagentschappen worden gesteund.

Eerder al heeft de RVO een enquête gedaan naar interesse onder partijen om in het bijzonder met Chinese partners te gaan samenwerken. In het verlengde daarvan heeft de RVO twee vragen:

  1. Heb je concrete ideeën voor een R&D samenwerkingsproject met een partij uit China op het gebied van Smart & Green Shipping?
  2. Zou je geïnteresseerd zijn om een R&D subsidieprojectvoorstel in te dienen in een indien er een call met China op Smart & Green Shipping zou kunnen worden georganiseerd?

Stuur je reactie graag voor 2 december naar de RVO, tong.jiang@rvo.nl.

footer anchor