Ilyaz Nasrullah nieuwe programmanager van SMASH!

De komende maanden zet Ilyaz Nasrullah zich als programmamanager van SMASH! in voor de verdere ontwikkeling van smart shipping in Nederland. Met zijn achtergrond in IT en ervaring met kennistechnologie in de maritieme sector, is hij een waardevolle toevoeging voor het team. In dit interview vertelt hij over de toekomst van smart shipping en de rol van SMASH! daarin. Ilyaz: “Ik zie het als mijn taak om samen met de partners uitvoering te geven aan de roadmap, én om vorm te geven aan de toekomst van SMASH!”.

Keuzes maken

Als digitaal strateeg en tech-expert is Ilyaz geïnteresseerd in de impact van digitale technologie op onze samenleving. “Niet alle technologie is vooruitgang, ik kijk graag kritisch naar wat we ontwikkelen en waarom we dat doen”, aldus Ilyaz. “En zo is dat ook voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de maritieme sector. We moeten voorzichtig zijn in de stappen die we zetten en doordacht onze keuzes maken, om zo de juiste stappen voorwaarts te zetten. Een mooie uitdaging om daar nu als programmamanager van SMASH! aan bij te dragen.”

Bewandelen roadmap

Binnen de maritieme sector is Ilyaz geen onbekende, hij was onder andere namens de gemeente Rotterdam betrokken als kwartiermaker bij de werkgroep Haven en Maritiem binnen de Nederlandse AI Coalitie. Via deze weg leerde hij ook SMASH! kennen. “Ik zie SMASH! als een belangrijke speler om partijen samen te brengen. De maritieme sector is gefragmenteerd en door het forum wordt een plek gecreëerd waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan. We hebben gezamenlijk de uitdagingen rondom smart shipping in kaart gebracht met de roadmap en kunnen nu aan de slag om dit verder te brengen”, aldus Ilyaz. “En daar zie ik ook een belangrijke taak voor mij weggelegd. De roadmap is een mooie milestone, maar we moeten het nu gaan bewandelen.”

Om tot actie over te gaan, is er volgens Ilyaz betrokkenheid van alle partners nodig. Vanuit zijn ervaring met samenwerkingsverbanden, wil hij graag onderzoeken op welk niveau deze betrokkenheid nodig is om echt werk te kunnen verzetten. Ilyaz: “We moeten duidelijk krijgen hoeveel tijd we van de partners nodig hebben en welke input we van hen verwachten. Het antwoord op die vragen bepaalt de toekomst van SMASH! en de rol die het forum moet spelen in de verdere ontwikkeling van smart shippping.” Hierbij is het voor Ilyaz belangrijk om goed te kijken wat de maritieme sector nu nodig heeft: “Ik wil vooral kijken wat ik de komende maanden kan bijdragen aan SMASH! en de ontwikkeling van smart shipping”, aldus Ilyaz.

Netwerken

Voor Ilyaz is het uitgangspunt dat hij samen met de partners van SMASH! aan de slag wil. Hij heeft één dag per week beschikbaar voor het forum en wil die tijd graag zo goed mogelijk benutten. Ilyaz: “Een uitdaging, maar vooral een goede motivator. Ik wil mijn werkzaamheden tot de essentie brengen en ervoor zorgen dat mijn acties zoveel mogelijk impact maken.” Vooralsnog wil Ilyaz goed in kaart brengen wat er allemaal is en wat er moet gebeuren. Daarnaast wil hij zich ook inzetten om een werkgroep voor USV’s op te zetten en de ICMASS conferentie goed voor te bereiden. En daarvoor doet Ilyaz een oproep aan alle partners van SMASH!: “Ik vind het prettig om zoveel mogelijk betrokkenen te spreken. Niet alleen luister ik graag, ik vind het ook fijn om zo SMASH!-netwerk beter te leren kennen. Laat me vooral weten wat jij denkt dat er moet gebeuren, samen komen we het verst.”

footer anchor