Ministerie aan de slag met trackpiloten

Het aantal gebruikte trackpiloten in de binnenvaart groeit snel: naar schatting zijn er al 600 trackpiloten geïnstalleerd. Hiermee kunnen schepen onderling communiceren over hun vaarroute en bestemming, zonder menselijke tussenkomst. Dit wordt ‘intenties delen’ genoemd en MARIN deed er vorig jaar groot onderzoek naar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de onderzoeksresultaten nu gebruiken in twee vervolgprojecten. Enerzijds voor de realisatie van ‘best practices’ voor trackpiloten en anderzijds voor de invoering van het concept ‘intenties delen’. De ‘best practices’ moeten duidelijk maken hoe trackpilots het best kunnen worden vormgegeven en gebruikt met het oog op de verkeersveiligheid. Voor de invoering van het concept werkt RWS samen met stakeholders. Hierbij is aandacht voor een veilig gebruik van het delen en weergeven van informatie over intenties.

MARIN trok twee conclusies op basis van een simulatorstudie. Ten eerste dat intenties delen bij kan dragen aan de verkeersveiligheid op het water. Ten tweede dat intenties delen de verkeersafwikkeling efficiënter kan laten verlopen. Schepen die intenties delen bleken beter te kunnen anticiperen op verkeersbewegingen. Het marifoongebruik nam hierdoor af. Volgens MARIN is het voor de veiligheid wel noodzakelijk om de juiste keuzes te maken bij de doorontwikkeling en implementatie van deze communicatiewijze. Lees het onderzoeksrapport van MARIN voor meer informatie.

De simulatorstudie van MARIN moest de vraag beantwoorden of het delen van intenties bijdraagt aan de veiligheid en efficiënte verkeersafwikkeling. Wanneer op de trackpilot wordt gevaren, zijn de verwachte posities van het schip in de komende minuten bekend. Die informatie kan worden gebruikt om de schepen in de omgeving te informeren. Aan het experiment namen drie leveranciers van trackpiloten deel: het Duitse Argonics, Shipping Technology uit Nederland en Tresco uit België. De gedeelde intenties werden aan de schippers getoond via een Inland ECDIS-systeem of een alternatief weergavesysteem op de brug van de simulator. 

footer anchor