Inventarisatie standaarden in de binnenvaart door TNO

Een landschapsfoto van een rivier in Nederland. Op de foto zijn schepen op het water te zien, met langs de randen huizen.

Digitalisering en automatisering zijn in de binnenvaart al langer gaande, al ruim voordat het begrip smart shipping bedacht werd. De introductie van de marifoon, radar en recenter AIS, navigatiemiddelen zoals GPS of digitale vaarwegkaarten en ECDIS, het elektronisch uitlezen van (voortstuwings-)systemen: allemaal vormen van automatisering of digitalisering aan boord.

Van welke standaarden maken die systemen gebruik? In hoeverre zijn die wettelijk vastgelegd en waar liggen kansen of belemmeringen om die systemen te integreren bij smart shipping oplossingen? Met die vragen is onderzoeker Hans van den Broek (TNO) in de zomer van 2020 aan de slag gegaan. Het onderzoeksresultaat geeft een inventarisatie weer van bestaande standaarden en protocollen in de binnenvaart en biedt handvatten voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar systeem-integraties. Doe er je voordeel mee!

footer anchor