Kansen voor Smart & Green Shipping in China | Enquête

De ontwikkelingen op het gebied van Smart & Green Shipping in Nederland bieden ook in China mogelijkheden. Denk mee over concrete marktkansen door een korte vragenlijst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in te vullen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

Strenger wordende milieuregels zoals uitstoot-beperkingen, groeiende behoefte naar innovatieve oplossingen voor geautomatiseerde havens, en problemen om goed personeel te vinden zijn uitdagingen waar men in China ook mee kampt. Door marktstudies uit te voeren, onderzoekt de RVO welke (sub)sectoren in opkomst zijn, en signaleren daarbij de zakelijke kansen en mogelijke partners voor Nederlandse ondernemers.

RVO gaat een marktstudie uitvoeren naar de kansen en mogelijkheden voor Nederlandse oplossingen voor Smart & Green Shipping in China. Het doel is om in kaart te brengen waar binnen Smart & Green Shipping in China echte kansen liggen voor Nederlandse oplossingen, en hoe de overheid Nederlandse partijen kan helpen om die kansen te benutten.

De uitkomsten van de studie worden tijdens een seminar of webinar gepresenteerd. Daarbij kan het RVO netwerk van Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) die verspreid in China zitten, met jou gericht te op zoek te gaan naar potentiële zakenpartners in China. In 2021 wordt er mogelijk ook een innovatie- en handelsmissie naar China georganiseerd.

Een korte vragenlijst: deel uw kennis en denk mee!

Dit is jouw kans om mee te denken over de invulling van de marktstudie en RVO te laten weten waarin je ondersteund wilt worden. We hopen dus van harte dat je een aantal korte vragen kunt beantwoorden zodat we op basis van uw kennis en expertise de scope van de marktstudie beter kunnen bepalen. Zo zal het resultaat ook voor jou interessant zijn.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

footer anchor