Op weg naar een emissieloze maritieme sector

De Nederlandse maritieme sector staat klaar om verder te verduurzamen! Een mooie boost voor deze maritieme energietransitie is het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’. Naast verduurzaming heeft ook digitalisering een belangrijke plaats in dit maritieme plan. Afgelopen vrijdag 5 maart stond dit plan centraal tijdens een drukbezocht webinar. Meer dan 300 geïnteresseerden logden in. Doel is dertig emissieloze zee- en binnenvaartschepen te hebben gerealiseerd in 2030 én 5 retrofits. Koninklijke Marine en Rijksrederij treden op als launching customer en scheepsbouwend Nederland staat in de rij om de schepen te bouwen. Eigenlijk kijkt elke schakel in de maritieme keten met grote belangstelling naar dit plan, dat de maritieme sector ondersteunt om sterker en vooral groener uit de crisis te komen. NMT deed een ronde langs een drietal betrokkenen en vroegen hen naar het belang van dit masterplan.

‘Het masterplan gaat aantonen dat emissieloos varen mogelijk is’

Guus van der Bles, Director Development bij Conoship International BV, heeft vanuit zijn betrokkenheid bij de industrie klankbordgroep meegelezen op het R&D-programma van het maritieme masterplan. “Ik vond het vooral belangrijk dat de blik breed blijft, er ruimte is voor veel verschillende onderzoeksscenario’s. De toepassing van schonere brandstoffen zoals methanol en waterstof zijn zeer interessant, maar er is meer.” Van der Bles doelt bijvoorbeeld op de windhulpvoortstuwing voor toepassing op schepen die in vaargebieden met genoeg wind opereren. Conoship ontwikkelde hiervoor de, met een Maritime Innovation Award bekroonde technologie, ‘eConowind’. “Ook hebben we een techniek ontwikkeld voor de afvang van CO2 op LNG aangedreven schepen. Er zijn vele emissieloze technieken al ontwikkeld en nog te verkennen.” Van der Bles kijkt met de nodige interesse naar het aanhaken bij één van de nog op te zetten consortia. “Er zijn al veel ideeën. Het is bekend binnen welke thema’s je zou kunnen opereren, nu is het nog even afwachten hoe de regeling er echt uit gaat zien.”

De ambities van het maritieme masterplan zijn volgens Van der Bles zeker haalbaar. “Een grote drempel voor een emissieloos schip is nog altijd de financiële kant. De mooie kant van dit masterplan is dat we gaan laten zien dat emissieloos varen kan en dat we bestaande schepen intensief kunnen vergroenen via retrofits. Het launching customership van de overheid is hierin geweldig belangrijk.

‘Goede samenwerking in de hele keten belangrijke vereiste’

Fulko Roos, Managing Director bij Royal Roos is door Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director bij Netherlands Maritime Technology (NMT), gevraagd om vanuit zijn kritische blik en maritieme ervaring meegelezen bij de ontwikkeling van het R&D programma van het maritieme masterplan. Royal Roos houdt zich in de dagelijkse praktijk bezig met het ontwerpen van schepen en maritieme constructies en/of de ombouw ervan. Roos noemt als randvoorwaarden om als sector verder te komen richting een emissieloze, smart scheepvaart ‘goede samenwerking in de hele keten en het koppelen van reders en integrators met bedrijven die technologie leveren voor deze omslag’. Roos: “Gebruik technologie die al bestaat en help bedrijven die die technologie leveren om hun systeem te integreren en later mogelijk op te schalen. Gebruik kennisinstellingen voor validatie, advies omtrent welke technologie waar het beste toegepast kan worden en assisteer bij het koppelen van reders aan de technologie. Meer fundamenteel onderzoek past goed bij het kunnen beantwoorden van de wensen bij de Marine, Rijksrederij en scheepvaart in het algemeen. De kennisinstellingen kunnen ondersteunen bij validatie en het opdoen van ervaring in de maritieme praktijk.”

Fulko Roos pleit voor een brede aanpak van de uitvoering van het masterplan: “De stip op de horizon, die 30 emissieloze schepen en 5 retrofits in 2030, is in mijn ogen alleen haalbaar als gelijk gestart wordt met het inbouwen van bestaande technologie op schepen met daarnaast een route van ontwikkelen van technologie die een wat langere adem vereist. Maar als je nu al ziet wat reders zelf opzetten, dan gaat het vermoedelijk straks heel erg snel. Een ontwikkeling die wordt gedreven door innovatieve maritieme technologieleveranciers.” Roos kijkt met belangstelling naar op te zetten consortia. “Het biedt ons toegang tot nieuwe technologie en als integrator van marine engineering van ballastwatersystemen, scrubbers, luchtsmeringssystemen et cetera, toegang tot een platform om onze kennis uit te breiden en onze praktijkervaring met het integreren van nieuwe technologie in de maritieme industrie te delen.”

Elkaar versterken, aanmoedigen en uitdagen

Roel de Graaf, Managing Director bij Netherlands Maritime Technology spreekt van goed nieuws voor de maritieme sector, als het gaat om het maritieme masterplan. “Onze leden willen allemaal graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze vloot, maar kunnen dat niet allemaal op eigen kracht. Zo zijn er kleine partijen met ontzettend goede ideeën die mankracht missen om ze uit te werken en soms zijn problemen te complex en moet je het in de keten oppakken. We moeten elkaar versterken, aanmoedigen en uitdagen, om mooie resultaten te kunnen bereiken. Samenwerking, daar draait het om. Door een overheid die mee wil investeren wordt de broodnodige samenwerking gefaciliteerd en gestimuleerd.”

‘Grijp je kans, kom met je ideeën!’

Emissieloze schepen zijn natuurlijk een fantastisch ideaal. De economische kant, de financiering ervan, is een aandachtspunt. Wat is er nodig om investeringen in de ontwikkeling en bouw van emissieloze schip aan te jagen? De Graaf: “Maritieme spelers die de durf hebben om te investeren in nieuwe technologie voor emissieloze schepen moeten daarvoor worden beloond..” De Graaf roept leden op te actief participeren nu het uitroltraject van het maritieme masterplan is begonnen. “Grijp je kans, kom met je ideeën. Zoek contact met de taskforce leiders en coördinatoren en we kijken samen of jouw idee of product in te passen is in één van de consortia.”

Meer informatie

In 2019 sloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. In de Green Deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Het maritiem masterplan is een uitrol hiervan met een concrete roadmap naar 2030.

Heb je vragen over het programma, initiatieven en mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en consortia? Stel je vraag door een mail te sturen naar info@maritiemmasterplan.nl.

Klik hier om het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ , het R&D-programma en de presentaties van het webinar te downloaden.

footer anchor